سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

ایران کنفرانس

سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، «کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ» به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با همکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی را با محور اصلی شهروندان با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در ۳۰ مهر ۱۳۹۸ برگزار می‌کند.
هدف این سمینار بررسی مفهوم شهروندان با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و اشاره به چگونگی نقش آن در بهبود سطح اطلاعات، مشارکت و توانمندسازی همگان است.
در این سمینار، دکتر سعیدرضا عاملی، استاد ارتباطات دانشگاه تهران و عضو شورای عالی فضای مجازی؛ دکتر حجت‌الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و دانشیار دانشگاه تهران؛ دکتر یونس شکرخواه، مدیر گروه مطالعات اروپا دانشگاه تهران و استاد روزنامه‌نگاری آنلاین؛ دکتر احسان شاه‌قاسمی، استادیار ارتباطات دانشگاه تهران و عضو اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ و علیرضا صالحی‌نژاد، پژوهشگر مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی و عضو کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ به بررسی مسائل مربوط به دستیابی به نظام اطلاعاتی آزاد و کثرت گرا، ترویج توسعه پایدار، مشمولیت، برابری، گفت‌وگوی بین فرهنگی، و پاسداری از دموکراسی خواهند پرداخت.

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی https://evand.com/events/mil2019 مراجعه نمائید.