فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی (نمایه شده در ISC )

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------------


محورهای اصلی همایش:
1) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
2) بیومکانیک، بیومواد، مهندسی و فناوری ورزشی
3) فیزیولوژی، استعدادیابی و تغذیه ورزشی
4) مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگری ورزشی
5) کاربرد ابزارهای فنی و مهندسی در علوم ورزشی
6) سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد پزشکی ورزشی، بهداشت حرفه ای و طب کار، ارگونومی ورزشی و...

محورهای فرعی همایش:
1) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
1-1) شیوع سنجی و پیشگیری از آسیب های اسکلتی-عضلانی با بهره گیری از علوم فنی مهندسی
1-2) راهکارهای نوین نرم افزاری و پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اسکلتی-عضلانی با رویکرد فنی مهندسی
1-3) آسیب شناسی حوادث ورزشی در محیط های فنی و مهندسی
1-4) ساخت و ایمن سازی امکان، فضاها و تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی
1-5) بهره گیری از ابزارها و تجهیزات فنی مهندسی در پیشگیری و بازتوانی مشکلات اسکلتی-عضلانی
1-5) سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

2) بیومکانیک، بیومواد، مهندسی و فناوری ورزشی
2-1) ساخت تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی
2-2) تحلیل بیومکانیک ورزشی در حرکت ورزشکار و تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی
2-3) نوآوری و ابتکار تجهیزات ورزشی مرتبط با علوم پزشکی و فنی مهندسی (سخت افزاری و نرم افزاری)
2-4) بکارگیری ارگونومی در علوم ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی
2-5) بررسی و ارزیابی استحکام و ساختار مکانیکی تجهیزات ورزشی در ایجاد حوادث ورزشی (کوهنوردی، رزمی، ورزش های توپی، گروهی، آبی، و...) با رویکرد، فنی و مهندسی
2-6) ساخت و نوآوری در البسه و منسوجات صنعتی و ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی
2-7) بهره گیری از بیومواد در علوم ورزشی و ساخت تجهیزات ورزشی
8-7) سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد بیومکانیک ورزشی

3) فیزیولوژی، استعدادیابی و تغذیه ورزشی
3-1) بکارگیری علوم نوین بر پایه صنعت در استعدادیابی ورزشی
3-2) راهکارهای نوین نرم افزاری در فیزیولوژی ورزشی
3-3) شیوع سنجی و پیشگیری از بیماری های فیزیولوژیک با بهره گیری از علوم فنی مهندسی
3-4) بهره گیری از علوم ژن، snp و سلول های ماهواره ای در ورزش

4) مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگری ورزشی
4-1) راهکارهای نوین نرم افزاری در گردشگری، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و مدیریت ورزشی
4-2) بررسی ارتباط تجهیزات ورزشی با گردشگری، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و مدیریت ورزشی
4-3) ارتباط گردشگری، محیط زیست، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات، مدیریت ورزشی با مدیریت ورزش
4-4) بررسی، ارزیابی ژئومورفولوژی محیط های طبیعی با رویکرد ورزشی
4-5) مدیریت نوین(ابزار، تجهیزات و نرم افزار) امکان و تیم های ورزشی
4-6) بهره گیری از ابزارها و تجهیزات نوین در برپایی یک رویداد ورزشی در سطوح مختلف
4-7) سایر کابردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد مدیریت ورزشی

5) کاربرد ابزارهای فنی و مهندسی در علوم ورزشی
5-1) بهره گیری از ابزارهای الکتریکی(EKG، EMG، MotionAnalyzer، کینکت، VAR، تجزیه و تحلیل حرکت، سانترفیوژ، استخراج DNA، تردمیل، ارگومتر، دینامومتر الکتریکی، اسپاینال موس، بیو الکرتیکال امپدنس، پرسشنامه های دیجیتالی، و... )
5-2) بهره گیری از ابزارهای غیر الکتریکی(کولیس، خط کش منعطف، کالیپر، دینامومتر دستی، و... )
5-3) بهره گیری از ابزارهای نوین در پیکرشناسی، سوماتوتایپ و ویژگی های آنتروپومتریکی
5-4) بهره گیری از الکتروکاردیوگرام و ضربان قلب در حوزه علوم ورزشی
5-5) بهره گیری از موشن آنالیزر(تجزیه و تحلیل حرکت) و دستگاه های ثبت تکانه های حرکتی در حوزه علوم ورزشی
5-6) مقایسه دستگاه های ثبت توان هوازی و عملکردهای ورزشی
5-7) بهره گیری از بازیهای رایانه ای در علوم ورزشی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه صنعتی اصفهان.
نمایه شده در ISC
مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 اردیبهشت 1398
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 اردیبهشت 1398
تاريخ برگزاري همايش: 30 و 31 خرداد 1398
سايت همايش: pe-tec.iut.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 41-3912940-031
آدرس دبيرخانه: اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز تربیت بدنی
محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
ایمیل: info.petec@gmail.com
فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی (نمایه شده در ISC )

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان