فراخوان مقاله اولين کنفرانس ملي تفکرسيستمي‌درعمل

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش---------------------


تفکر سيستمي، چالش‌ها و فرصت‌ها
حل مسئله سيستم‌هاي پيچيده
رويکردهاي ساختاردهي به مسئله و تحقيق‌درعمليات نرم (متدولوژي سيستم‌هاي نرم (SSM)، مدل‌سازي ساختاري تفسيري (ISM)، سودا (SODA) و غيره)
پويايي‌شناسي سيستم‌ها (SD)
تئوري پيچيدگي و آشوب
ظهوريافتگي و خودسازماندهي
ساختار و مرز سيستم
سايبرنتيک و کاربرد آن در مديريت
شبيه‌سازي (گسسته پيشامد، مونت‌کارلو، عامل‌بنيان)
مدل‌سازي ديفرانسيلي و کنترل بهينه

در حوزه‌هاي کاربردي:

اقتصاد و مديريت
مديريت شهري و سياست‌گذاري عمومي
سلامت و سيستم‌هاي خدمات درماني
يادگيري، آموزش و علوم تربيتي
مديريت انرژي، منابع طبيعي، محيط زيست و کشاورزي
سيستم‌هاي توليدي و خدماتي
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: مهلت ارسال مقالات تا 12 آذر 1398 تمدید شد.
تاريخ برگزاري همايش: 20 و 21 آذر 1398
سايت همايش: stinp.um.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 051-38720294
آدرس دبيرخانه: مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم اداري و اقتصادي
محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
ایمیل: stinp@um.ac.ir
فراخوان مقاله اولين کنفرانس ملي تفکرسيستمي‌درعمل

کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان