فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش----------------------


کاربرد تحلیل پوششی داده ها در کسب و کار

تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم قطعیت

تحلیل پوششی داده ها در الگو یابی

تئوری های جدید در تحلیل پوششی داده ها

مدل های ترکیبی در تحلیل پوششی داده ها

چار چوب و شاخص های ارزیابی در کسب و کار

تحلیل پوششی داده ها در داده کاوی و کلان داده ها

مباحث کاربردی تحلیل پوششی داده ها در اقتصاد، مدیریت و زنجیره تامین
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها.
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 خرداد 1399
تاريخ برگزاري همايش: 15 و 16 مرداد 1399
سايت همايش: dea12.iran-deasociety.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 54288851-011
آدرس دبيرخانه: مازندران- تنکابن – خیابان فردوسی غربی – کوچه شهدای دانشجو – موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
محل برگزاري: مازندران - تنکابن
ایمیل: dea12@irandeas.ir
فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان