فراخوان مقاله همایش نانو فوتونیک ایران

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------------
× افزاره ها و مواد پلاسمونی و فوتونی نانو مقیاس

× نانو اپتوالکترونیک

× مواد نوری دوبعدی

× فرامواد و فراسطوح

× برهمکنش نور و ماده

× حسگرهای فوتونی نانو مقیاس

× نقاط کوانتمی و مراکز رنگی

× اندازه‏ گیری برپایه نور- انبرک نوری و پلاسمونی

× بیوفوتونیک

× نور ابرسریع

× مگنتوفوتونیک
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
با همکاری انجمن اپتیک و فوتونیک ایران.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 مرداد 1399
تاريخ برگزاري همايش: اول و دوم آبان 1399
سايت همايش: seminars.usb.ac.ir/inpho/fa-ir
تلفن تماس دبيرخانه: --
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: برگزاری بصورت مجازی
ایمیل: --
فراخوان مقاله همایش نانو فوتونیک ایران

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان