بیست وهفتمین سمینار جبر ایران

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاري
محورهاي همايش-------------------


نظریه ساختارهای جامع
نظریه مشبکه و ساختارهای مرتب
نظریه نمایش
جبر لی
هندسه جبری
نظریه گروه ها
نظریه رسته ها
نظریه نیم گروه ها
نظریه حلقه و مدول
جبر ناجابه جایی
جبر ترکیبیاتی
گراف و ترکیبیات
کد و رمز
جبر جابجایی
جبر محاسباتی
جبر فازی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 بهمن 1400
مهلت ارسال متن كامل مقالات:
تاريخ برگزاري همايش: 18 و 19 اسفند 1400
سايت همايش: ias27.pgu.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 09910454591
آدرس دبيرخانه: بندر بوشهر - دانشگاه خلیج فارس-دانشکده مهندسی سیستمهای هوشمند و علوم داده
محل برگزاري: برگزاری بصورت مجازی
ایمیل: ias27pgu@gmail.com
بیست وهفتمین سمینار جبر ایران

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان