کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش------------------

سازه
زلزله
ژئوتکنیک
مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی محیط زیست
مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
حمل و نقل
راه و ترابری
سایر زمینه های مرتبط در مهندسی عمران
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه علم و صنعت ایران.
مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 شهریور 1401
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 آذر 1401
تاريخ برگزاري همايش: 19 الی 21 اردیبهشت 1402
سايت همايش: 13icce.ir/fa
تلفن تماس دبيرخانه: 021-73227172
آدرس دبيرخانه: تهران، رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران
محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران
ایمیل: info_13icce@iust.ac.ir
فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان