ششمین سمینار آنالیزهارمونیک و کاربردها

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش--------------------
آناليز هارمونيک مجرد


آنالیز هارمونیک کاربردی


فضاهاي عملگري


نظريۀ موجک‌ها و قاب‌ها


گروههای لی و نظريۀ نمایش
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه حکیم سبزواری.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: از 10 آبان تا 10 آذر 1396
تاريخ برگزاري همايش: 11 و 12 بهمن 1396
سايت همايش: cnf.hsu.ac.ir/shaa6
تلفن تماس دبيرخانه: 05144013197 - 05144013355
آدرس دبيرخانه: سبزوار - شهرک توحید - پردیس دانشگاه - دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر - اطاق 235
محل برگزاري: سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری
ایمیل: --
ششمین سمینار آنالیزهارمونیک و کاربردها

همایش بین المللی افق های نوین در علوم شیمی و زیست شناسی

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان