فراخوان مقاله همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی (نمایه شده در ISC )

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش------------------

محور اول: امام شافعی و مذهب او در گذر زمان
۱- شخصیت و تأثیر علمی امام شافعی
۲- امام شافعی از نگاه مستشرقان
۳- انتشار مذهب و پراکندگی جغرافیایی
۴- سیر تطور و دوره های تاریخی مذهب
محور دوم: مدارس، مراکز و نظام علمی شافعیان
۱- مدارس و مراکر علمی شافعیان
۲- نظام آمورشی در مدارس شافعیان
۳- مدیریت و برنامه ریری آمورشی مدارس
۴- تأثیر مدارس شافعیان بر تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ۵- نقش تحولات اجتماعی بر رشد و افول مراکز علمی شافعیان
محور سوم: نقش شافعیان ایران در علوم و فنون و معارف
۱- علوم قرآنی
۲- علوم حدیث
۳- فقه و دیدگاه های حقوقی
۴- کلام
۵- زبان و ادبیات
۶- عرفان و تصوف
۷- سایر علوم: طب، نجوم، ریاضیات و…
محور چهارم: مکاتب و نگرشهای اصولی و فقهی شافعیان
۱- مبانی و روش اجتهادی امام شافعی
۲- مکاتب اصولی شافعیان
۳- مکاتب و نگرشهای فقهی شافعیان
۴- تأثیر و تأثر اصول فقه شافعی
۵- پویایی در فقه و اصول شافعی
محور پنجم : نقش شافعیان در تقریب و همگرایی
۱- نقش مبانی اصولی شافعی در تقریب مذاهب
۲- نقش مبانی فقهی شافعی در تقریب مذاهب
۳- تعامل شافعیان با سایر مذاهب و ادیان
۴- شافعیان و هویت ایرانی اسلامی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه گردستان.
نمایه شده در ISC .
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 10 خرداد 1399
تاريخ برگزاري همايش: 22 خرداد 1399
سايت همايش: conf.uok.ac.ir/shic
تلفن تماس دبيرخانه: --
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: سنندج - دانشگاه کردستان
ایمیل: shic.uok@gmail.com
فراخوان مقاله همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی  (نمایه شده در ISC )

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان