ایران کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین،چالش ها، فرصت ها وتجارب در عرصه بین الملل (نمایه شده در ISC)

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش--------------------

الف. مبانی و اصول تبلیغ دینی

مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی تبلیغ دینی
اصول حاکم بر روشهای تبلیغی
اخلاق حرفه ای مبلغان
شاخصه های مطلوب تبلیغ دینی
نقش زمان و مکان در تبلیغ
ابعاد آموزشی، فرهنگی، سیاسی و ... تبلیغ
مهارت ها و بینش¬های تبلیغی
جایگاه علوم در ارتقاء تبلیغ و سواد دینی(نقش و جایگاه دانش ارتباطات، روانشناسی، جامعه شناسی، آمار و ...)
مبانی فکری مبلغ و تأثیر آن بر امر تبلیغ
مخاطب شناسی تبليغ با تأکید برکودک و نوجوان
تبلیغ از منظر عالمان دینی معاصر، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ( با تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب و نمونه های عينی همچون نامه های مقام معظم رهبری به جوانان اروپا )ب. روش شناسی مطلوب تبليغ دين در عرصه بین الملل

روش خطابه و منبر در عصر حاضر
روش برگزاری جلسات پرسش و پاسخ
روش تبلیغ مستدل و مستند
روش تبلیغ فردی و گروهی
شیوه های تبلیغ دینی در فضای مجازی
شیوه های تبليغ برای مخاطب کودک و نوجوانج. تجربه نگاری تبلیغ جهانی دین

تحليل گزارش های تبليغی
مدل برتر تجربه نگاری تبليغی
خاطرات تبلیغی المصطفائيان و ...
معرفی مبلغان موفق در عرصه بین الملل
معرفی مؤسسات تبليغی شیعه در جهاند. آينده پژوهی تبلیغ در عرصه بین الملل

آسیب شناسی تبليغ دينی
فرصت ها و چالش های تبلیغ در بین الملل
موضوع شناسی و نياز سنجی
چشم انداز رقابت با رقبای بین المللی تبليغ
الگوی مطلوب تبليغ دينی در جهانه. چشم انداز تبليغ جهانی دين در المصطفی

واکاوی سیستم آموزشی فرهنگی پژوهشی المصطفی در تربیت مبلغان جهانی دين
مؤلفه های شبکه محتوایی تبليغ برای مبلغان المصطفی
سامانه تبليغی مطلوب در راستای ارتباط متقابل، انتقال تجارب و همپوشانی ميان مبلغان المصطفی
راههای بهره گیری از ظرفیت مذاهب و اديان آسمانی در مسیر تبليغ ارزش های الهی انسانی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان.
نمایه شده در ISC.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: در حال پذیرش مقاله
تاريخ برگزاري همايش: 27 و 28 بهمن 1400
سايت همايش: grconf.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 051-38836213
آدرس دبيرخانه: مشهد : خیابان امام خمینی-امام خمینی35 -جامعه المصطفی العالمیه
محل برگزاري: مشهد
ایمیل: info@grconf.ir
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین،چالش ها، فرصت ها وتجارب در عرصه بین الملل (نمایه شده در ISC)

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان