سامانه مدیریت کنفرانس سامان

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش--------------------
کاربردهای دورکاوی (فتوگرامتری و سنجش از دور) در زمینه اندازه سنجی، کالبدشناسی و پایش محیط زیست و میراث فرهنگی
سنجنده ها و فناوری های نوین برای مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی
مدلسازی و پردازش داده های دورکاوری در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
نگهداری، پایش و باز زنده سازی میراث طبیعی و فرهنگی
حریم و چشم انداز میراث طبیعی و فرهنگی
کاربرد تجسم مجازی و واقعیت افزوده در ثبت میراث طبیعی و فرهنگی
مستند نگاری برای ثبت ملی و ثبت جهانی
آشکار سازی تغییرات میراث طبیعی و فرهنگی
آیین و فرهنگ در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 دی 1396
تاريخ برگزاري همايش: 17 اسفند 1396
سايت همايش: dnch.srttu.edu
تلفن تماس دبيرخانه: 22970011-021
آدرس دبيرخانه: تهران – لویزان – دانشگاه شهید رجایی
محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ایمیل: NCHD@srttu.edu
فراخوان مقاله نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا

کانال تلگرام ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان