فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش---------------------

• تحلیل ساختار و سازوکارهای سیاست گذاری (آموزشی، پژوهشی و ...) در نظام آموزش عالی کشور و رابطه آن ها با ارزیابی و بهبود کیفیت

• روندها و روش های ارزیابی و بهبود کیفیت در دانشگاه ها و نقش مدیریت دانشگاه در آن ها

• تجارب داخلی و جهانی در زمینه‏‎ی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت نظام‎ها و زیرنظام های آموزش عالی و نقش رتبه بندی در بهبود کیفیت آن‎ها

• معیارها، ملاک ها و نشانگرهای مورد استفاده در ارزیابی کیفیت آموزشی و پژوهشی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور

• عملکرد مراکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها و هیات های نظارت استانی آموزش عالی کشور

• آمـایش آموزش عالی کشور (مـدیریت اسـتانی مؤسـسات آموزش عالی کشور) و تأثیر آن بر مقوله ی ارزیابی و بهبود کیفیت

• چالش های ارزیابی و بهبود در آموزش الکترونیکی

• پیامدهای پاندمی کووید ۱۹ در آموزش عالی و تأثیرات آن بر بازنگری در رویه های ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه کردستان.
باهمکاری:
سازمان سنجش آموزش کشور.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 خرداد 1400
تاريخ برگزاري همايش: 19 و 20 آبان 1400
سايت همايش: conf.uok.ac.ir/15thqaus
تلفن تماس دبيرخانه: --
آدرس دبيرخانه: سنندج - دانشگاه کردستان - مرکز نظارت و ارزیابی
محل برگزاري: سنندج - دانشگاه کردستان
ایمیل: segas2020@gmail.com
فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان