کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش----------------

1. Characteristics of the entrepreneurs / entrepreneurial cognition

ویژگی‌های کارآفرینان / شناخت کارآفرینی

2. social entrepreneurship / minorities in entrepreneurship

کارآفرینی اجتماعی / اقلیت‌ها در کارآفرینی

3. entrepreneurial financing / crowdsourcing

تامین مالی کارآفرینی / جمع سپاری

4. Strategy for Startups / Pivoting

استارتژی برای استارتاپ‌ها / محوری

5. environment / innovation policy

سیاست محیطی / نوآوری

6. family based entrepreneurship

کارآفرینی خانواده محور

7. organization: team and governance

سازمان : تیم و حاکمیت

8. Enterprise Innovation and Green Economy / Circular Economy

نوآوری سازمانی و اقتصاد سبز / اقتصاد دایره‌ای

9. Knowledge Economy and Technical Cooperation

اقتصاد دانش و همکاری فنی

10. Industry Innovation and Structural Change

نوآوری در صنعت و تغییرات ساختاری

11. Digital Economy and Artificial Intelligence

اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی

12. New Venture Formation, Incubation, and Acceleration

شکل گیری شتابدهنده جدید و نوپا 
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه صنعتی شریف
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 آذر 1401
تاريخ برگزاري همايش: 13 و 14 دی 1401
سايت همايش: entconf.sharif.ir
تلفن تماس دبيرخانه: --
آدرس دبيرخانه: ارتباط، ثبت نام و ارسال مقاله از طریق سایت همایش
محل برگزاري: تهران
ایمیل: --
فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

کنفرانس بین المللی زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

طراحي سايت : ایران پژوهان