کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------------


آسیب شناسی تحول گرایی در سازمان‌های عصرمدرن
آینده پژوهی و آینده نگاری نظام اداری ایران
استراتژی تحول در مدیریت صنعتی ، بازرگانی ، ردشگری ، رسانه ، ورزشی ، مالی ،کارآفرینی ، بیمه ، خدمات بهداشت و درمان و آموزش عالی
تحول گرایی سازمانها در سایه فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک و مدیریت تغییر
مدیریت تحول استراتژیک در سازمانهای معاصر
علوم مدیریت و تحول گرایی
مدیریت استراتژیک و تحول گرایی
مدیریت دولتی و تحول گرایی
مدیریت بازرگانی و تحول گرایی
مدیریت صنعتی و تحول گرایی
مدیریت شهری و روستایی و تحول گرایی
مدیریت ورزشی و تحول گرایی
مدیریت آموزشی و تحول گرایی
مدیریت گردشگری و تحول گرایی
مدیریت رسانه و تحول گرایی
مدیریت بیمه و تحول گرایی
مدیریت کار آفرینی و تحول گرایی
مدیریت خدمات بهداشت و درمان و تحول گرایی
مدیریت آموزش عالی و تحول گرایی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور مرکز شیراز.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 آبان 1402
تاريخ برگزاري همايش: 25 آبان 1402
سايت همايش: conference.pnu.ac.ir/Fars-2TManagement
تلفن تماس دبيرخانه: 071-36222255
آدرس دبيرخانه: شیراز -شهرک گلستان - دانشگاه پیام نور مرکز شیراز- گروه مدیریت
محل برگزاري: شیراز
ایمیل: --
فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

1390-1402© : ایران کنفرانس