فراخوان مقاله کنفرانس ملی مدیریت دانش

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-------------------
مفاهیم و الگوهای نوین و قابل کاربرد مدیریت دانش در نیروهای مسلح

راه کارهای استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح

نقش مدیریت دانش در بهره وری(کارآیی و اثر بخشی) سازمانی

چالش ها و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح

راهبردها، سیاست ها و راه کارهای مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح

بررسی سازمان های موفق دنیا در حوزه مدیریت دانش

مدل های ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش در نیروهای مسلح

مدیریت دانش و بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس و سایر جنگ ها
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره).
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 28 آذر 1396
تاريخ برگزاري همايش: 28 دی 1396
سايت همايش: knm2018.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 01152353057
آدرس دبيرخانه: مازندران- نوشهر- جنب مصلی- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)- معاونت پژوهش و فناوری
محل برگزاري: نوشهر - دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره).
ایمیل: --
فراخوان مقاله کنفرانس ملی مدیریت دانش

همایش بین المللی افق های نوین در علوم شیمی و زیست شناسی

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان