نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

مشاهده همه همايش های quranandsocialhealth@gmail.com
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش1. پایش وضعیت سلامت اجتماعی در ایران و جهان:
1. 1 مؤلفه ها و شاخص های سلامت اجتماعی مانند عدالت اجتماعی، اخلاق اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ....
2. 1 وضعیت آسیب های اجتماعی
*بررسی مؤلفه ها و شاخص های سلامت اجتماعی در مقیاس ملی
*مقایسه تطبیقی وضعیت سلامت اجتماعی در ایران در مناطق مختلف قومی، زبانی و دینی
*مقایسه تطبیقی سلامت اجتماعی ایرانیان با سایر کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای مشابه منطقه ای
2. مبانی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:
1. 2 فلسفه و مفاهیم بنیادین سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم
2. 2 مؤلفه¬ها و شاخص های سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم
* عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه¬ها و شاخص¬های عدالت اجتماعی، ساحت های عدالت اجتماعی.
* اخلاق اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه¬ها و شاخص¬های اخلاق اجتماعی، فلسفه اخلاق اجتماعی، آسیب¬های اخلاق اجتماعی.
* مشارکت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه¬ها و شاخص¬ها مشارکت اجتماعی، ساحت های مشارکت اجتماعی.
* امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه¬ها و شاخص¬های امنیت اجتماعی، سیاست جنایی قرآن در قبال تهدیدهای امنیت اجتماعی.
*سرمایه اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه¬ها و شاخص¬های سرمایه اجتماعی، کارکردهای سرمایه اجتماعی.
* رفاه اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه¬ها و شاخص¬ها رفاه اجتماعی، ساحت های رفاه اجتماعی.
*مهارت¬های زندگی از منظر قرآن کریم: مهارت¬های ارتباط مؤثر، مهارت¬های ویژه مانند تصمیم¬گیری، تفکر انتقادی، حل مسأله، مواجهه با ناهنجاری¬ها، همدلی، ....
3. روش¬شناسی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:
1 .3 روش فهم متون دینی در حوزه سلامت اجتماعی
2. 3 روش تحقیق در مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی: گراندد تئوی (داده بنیاد)، هرمنوتیک، پدیدارشناسی، تحلیل محتوا، نشانه-شناسی، تحلیل روایت، تحلیل گفتمان، .....
3 .3 روش کاربردی¬سازی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی
4. دستاوردها و رهیافت¬های مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:
1 .4 راهبردهای ارتقاء سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم و علوم انسانی
2 .4 راهبردهای کاهش آسیب¬های اجتماعی از منظر قرآن کریم
3 .4 سبک زندگی قرآنی و سلامت اجتماعی
* آسیب¬شناسی اجتماعی از منظر قرآن کریم:
مبانی و مفهوم¬شناسی آسیب¬های اجتماعی از منظر قرآن
گونه¬شناسی آسیب¬های اجتماعی از منظر قرآن
زمینه¬ها و علل بروز آسیب¬های اجتماعی از منظر قرآن
عوامل گسترش و استمرار آسیب¬های اجتماعی از منظر قرآن
آثار و پیامدهای آسیب¬های اجتماعی از منظر قرآن (روحی و روانی، مذهبی و عقیدتی، سیاسی و اقتصادی)
راهبردهای قرآنی پیشگیری و کاهش¬ آسیب¬های اجتماعی (نقش باورها و ارزش¬ها، آموزش، رسانه¬ها)
ظرفیت¬های علوم اسلامی در مواجهه با آسیب¬های اجتماعی (فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، عرفان، روانشناسی اسلامی، ....)
* رابطه رشد و توسعه (سیاسی، اقتصادی، صنعتی، ....) با سلامت اجتماعی
* نقش مسائل اقتصادی و معیشتی در سلامت اجتماعی: عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، بحران بیکاری، تأمین اجتماعی و بیمه¬ها، رشد و توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی
5) محور ویژه:
سلامت معنوی قرآنی و سلامت اجتماعی (تأثیرهای متقابل سلامت معنوی و سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم)
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان
مهلت ارسال چكيده مقالات: 1398/08/30
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 1398/10/20
تاريخ برگزاري همايش: 1399/01/27
سايت همايش: iqshconf.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 03133384939
آدرس دبيرخانه: اصفهان- بزرگراه شهید خرازی- خ شهیدان غربی- دانشگاه معارف قرآن و عترت
محل برگزاري: اصفهان- دانشگاه معارف قرآن و عترت
ایمیل: quranandsocialhealth@gmail.com
نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان