فراخوان مقاله اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­ های علوم انسانی

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش---------------------
جلوه های آب در ادبیات رسمی و عامیانه فارسی
فرهنگ مصرف آب در ادبیات کودک
آب در اساطیر ایرانی
فرهنگ مصرف آب در تبلیغات محیطی و رسانه ای
- آب مجازی و تأثیر آن در فرهنگ مصرف
- آب و توسعه پایدار
- آب و فرهنگ سیاسی
- آب و نظریه های سیاسی
- ساخت دولت و مقوله آب
- فرهنگ و زندگی در شهرهای حساس به آب
- فرهنگ پذیری دانش بومی مناطق روستایی
- آینده پژوهی و آینده نگری فرهنگ آب
- تغییرات نگرش های فرهنگی در تغییرات آب و هوایی
- نارضایتی، مسائل و بحران های اجتماعی ناشی از کمبود آب
- فرهنگ مصرف آب و روش و چگونگی تغییر در آن
- تآب آوری اجتماعی در برابر کمبود و نبود آب
- جلوه های گوناگون آب در زبان و سایر ادبیات ها
- بررسی روش های مواجهه با کم آبی در کشورهای خشک
- سازمان های مردم نهاد و فرهنگ آب
- سیاست جنایی در قبال اتلاف آب
-جایگاه آب در قوانین و مقررات
- حق بر آب
- حمایت کیفری از آب
-نماد و قیمت آب در متون و فرهنگ اسلامی
- آب در مراسم و جشن های ملی
-آب، فرهنگ سازی و رسانه
-آب، ساختارهای مدنی و تشکل های مردمی
-آب، بحران های اجتماعی و پیامدهای سیاسی و امنیتی
و سایر موضوعات مرتبط
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه بیرجند
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 3 اسفند 1398
تاريخ برگزاري همايش: 27 و 28 فروردین 1399
سايت همايش: conf.birjand.ac.ir/waterculture
تلفن تماس دبيرخانه: 056-32202134
آدرس دبيرخانه: استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دبیرخانه اولین همایش ملی آب ، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی
محل برگزاري: بیرجند - دانشگاه بیرجند
ایمیل: waterculture_conf@birjand.ac.ir
فراخوان مقاله اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­ های علوم انسانی

کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان