فراخوان مقاله اولین همایش ملی برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم (نمایه شده در ISC )

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------------


1- طراحی الگوهای برنامه درسی مبتنی بر تربیت ذهن

2- طراحی روش های تدریس مبتنی بر تربیت ذهن

3- طراحی و تولید محتوی با رویکرد تربیت ذهن

4- طراحی روش های ارزشیابی با رویکرد تربیت ذهن

5- طراحی راهبردهای یاددهی- یادگیری با تاکید بر تربیت ذهن

6- نقش برنامه درسی در تربیت ذهن

7- فناوری آموزشی و تربیت ذهن

8- وسایل کمک آموزشی و تربیت ذهن

9- مهارت های ارتباطی و تربیت ذهن

10- نشانگرهای معلم شایسته ونقش آن در تربیت ذهن
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه فرهنگیان استان گلستان.
نمایه شده در ISC .
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 بهمن 1398
تاريخ برگزاري همايش: 12 اسفند 1398
سايت همايش: nsc.cfu.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 01732240782
آدرس دبيرخانه: گرگان - خیابان شهید باهنر - دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام خمینی(ره) گرگان
محل برگزاري: گرگان - دانشگاه فرهنگیان
ایمیل: --
فراخوان مقاله اولین همایش ملی برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم  (نمایه شده در ISC )

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان