فراخوان مقاله همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی (نمایه شده در ISC )

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------------
مبانی دینی و نظری تعامل ارتباطی اجتماعی پلیس

تعامل ارتباطی اجتماعی پلیس با نهادها، گروه های اجتماعی

تکالیف شهروندان در تعامل ارتباطی اجتماعی با پلیس

مهارت های ارتباطی اجتماعی پلیس های ماموریتی

چشم انداز و افق آینده تعامل ارتباطی اجتماعی پلیس
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه علوم انتظامی امین.
نمایه شده در ISC .
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 فروردین 1399
تاريخ برگزاري همايش: خرداد 1399
سايت همايش: apu.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 021-48931864
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: تهران - دانشگاه علوم انتظامی امین
ایمیل: pukosar@police.ir
فراخوان مقاله  همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی (نمایه شده در ISC )

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان