کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آموزش هنر و ارتباط تصویری

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش----------------


پژوهش و اقدام پژوهی در آموزش هنر

مبانی اجتماعی، فلسفی و روانشناسی در آموزش هنر

نقش و کارکرد فناوری های نوین در آموزش هنر

مطالعات تطبیقی و تجربه های علمی و آموزشی بین المللی در آموزش هنر

ضرورت توسعه مهارت های حرفه ای در رشته های هنری

مطالعات بین رشته ای (سنتی و نوین) در ابزارهای آموزشی دانشگاهی در آموزش هنر

جنبه های فلسفی حکمت و هنر اسلامی در آموزش هنر

بازنگری سرفصل دروس آموزش هنر در دانشگاه فرهنگیان(چالش ها و راهکارها)

ارزیابی کارایی درون برنامه درسی در دوره کارشناسی آموزش هنر

واکاوی درس کارورزی رشته های هنر در دانشگاه فرهنگیان

جایگاه سواد تصویری و سواد رسانه ای در نظام آموزش رشته هنر

جنبه های زیبایی شناسی در برنامه ریزی درسی رشته آموزش هنر با رویکرد تحول در نظام آموزشی

روی آوری دینی و معنوی درتدوین تخصصی کتب رشته آموزش هنر

ارائه الگوی های متناسب با نظام آموزشی و تحلیل برنامه درسی آموزش هنر در دانشگاه فرهنگیان
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه فرهنگیان - مدیریت امور پردیس های استان تهران
نمایه شده در ISC.
مهلت ارسال چكيده مقالات: 20 بهمن 1401
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 10 اسفند 1401
تاريخ برگزاري همايش: 25 اسفند 1401
سايت همايش: artlearning2.cfu.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 021-66460809
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: تهران
ایمیل: artlearning2@cfu.ac.ir
فراخوان مقاله دومین همایش ملی آموزش هنر و ارتباط تصویری

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

کنفرانس بین المللی زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

طراحي سايت : ایران پژوهان