ایراسیس

فراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران - فروردین 96

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-------------------
1- حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا
- فعالیت های کشاورزي

استراتژي های پایداری مزارع خانوادگی کوچک مقیاس(خرده مالکی)

کشاورزي چندکارکردی

گردشگري کشاورزی یا مزرعه

اقتصادهای غیر کشاورزی

غذاهاي جايگزين(ارگانیک)
- گردشگری روستایی
- صنايع روستايي

صنایع تبدیلی و فرآوری کوچک و زودبازده

صنايع دستي و هنری

توليد مواد غذايي خانگی و محلی
- زنان روستايي

کارآفريني زنان در مزرعه

کارآفريني زنان خارج از مزرعه و مشاغل خانگي

استراتژي بقاي خانوار و درآمدهاي مکمل

کارآفريني و استقلال و رهايي از قيد و بندهاي اجتماعي و فرهنگي

کارآفريني و تغییر ساخت هاي مرد سالار

کارآفريني زنان و حفظ محيط زيست

کارآفريني زنان و تبعیض های مالي و اعتباری

کارآفرینی و تبعیض های آموزشی

کارآفريني زنان و توسعه مشاغل کوچک

2- کارآفريني روستايي و خودکفايي دهياري‌ها
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کارآفريني روستايي
4- رویکردها و نظريه هاي توسعه کارآفريني روستايي و تجارب جهاني

تنوع سازي اقتصاد روستایی

نئوليبراليسم و کارآفريني

پساتوليد گرايي و کارآفريني

سازمان هاي مردم نهاد (NGO)

گروه هاي اقدام محلي

تعاوني هاي روستايي

صندوق هاي محلي

ابتکارات کارآفريني
4- سياست ها و راهبردهاي توسعه کارآفريني روستايي

توسعه مناطق محروم و نگهداشت جمعیت

اعطای تسهیلات و تخفیف های مالیاتی به فعالیت های کارآفرینانه

حمایت از صنایع کوچک و متوسط

بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

آموزش کارآفرینی

توسعه فرهنگ کارآفرینی در روستا

ایجاد بسترهای لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی

مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی

توانمندسازي زنان و رفع نابرابري های جنسيتي

تشکیل کارگاه های صنایع دستی

توليد مواد غذايي سالم
5- موانع و چالش هاي توسعه کارآفريني روستايي در ایران
6- آينده توسعه کارآفريني روستايي در ايران
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه حکیم سبزواری.
مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 بهمن 1395
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 اسفند 1395
تاريخ برگزاري همايش: 30 فروردین 1396
سايت همايش: cnf.hsu.ac.ir/rur_en
تلفن تماس دبيرخانه: 05144013317
آدرس دبيرخانه: خراسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- ساختمان ادبيات و علوم انساني – دانشکده جغرافيا و علوم محيطي – اتاق 147
محل برگزاري: سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری
ایمیل: --
فراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران - فروردین 96

http://www.3iccacs.com/fa

کانال تلگرام ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان