فراخوان مقاله هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------------


1. بيولوژي علف هاي هرز

2. اکوفيزيولوژي علف هاي هرز

3. مديريت غير شيميايي و تلفيقي علف هرز

4. مديريت شيميايي علف هاي هرز (علف کش ها)

5. ساير موضوعات مرتبط با علم علف هاي هرز
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد.
انجمن علوم علف های هرز ایران
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 7 اردیبهشت 1398
تاريخ برگزاري همايش: 5 الی 7 شهریور 1398
سايت همايش: iwscongress98.um.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 05138787430
آدرس دبيرخانه: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده کشاورزي، گروه اگروتکنولوژي
محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
ایمیل: iwscongress98@um.ac.ir
فراخوان مقاله هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان