فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گردو غبار

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------------


* منشاء یابی طوفانهای گرد و غبار و پایش و پیش بینی وقوع آن

- بررسی علل و عوامل تشدید پدیده گرد و غبار در دهه های اخیر

- سازوکارهای وقوع گرد و غبار

- روش های شناخت منشاء گرد و غبار

- مسیر یابی و بررسی گستره جغرافیایی نفوذ پدیده گرد و غبار

- مدل های پیش بینی عددی گرد و غبار

- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی ذرات گرد و غبار


* نقش مدیریت جامع حوضه آبخیز در مدیریت طوفان های گرد و غبار و فرسایش بادی

- عملیات آبخیزداری و نقش آن در کنترل منشاء های گرد و غبار

- راهکارهای استفاده از آبخوانداری در کاهش پتانسیل تولید گرد و غبار در عرصه های مستعد

- مدیریت جامع و راهکارهای کاهش گرد و غبار


* تاثیر مدیریت آب و خشکسالی ها بر وقوع گرد و غبار

- اثرات تغییر اقلیم بر وقوع گرد و غبار

- اثرات چرخه های خشکسالی بر وقوع گرد و غبار

- اثرات مدیریت آب در تشدید شدت و تعداد طوفانهای گرد و غبار

- ارتباط رویدادهای گرد و غبار با الگوهای گردش جوی و پیوند از دور* کاربرد فناوری های نوین در شناخت منشاء و مکانیسم حرکت طوفانهای گرد و غبار

- کاربرد سنجش از دور و فناوری های نوین در شناسایی منشاء، مسیر یابی و پایش گرد و غبار

- سیستم های پایش و هشدار برخط وقوع گرد و غبار

- نقش اینترنت اشیاء در در مدیریت اطلاعات و مدیریت ریسک پدیده گرد و غبار* اثرگذاری و پیامدهای وقوع گرد و غبار بر مسائل اقتصادی-اجتماعی، محیط زیست و تهدید سلامت

- اثرات اقتصادی – اجتماعی گرد و غبار و خسارات حاصل از آن

- آثار زیست محیطی گرد و غبار بر منابع طبیعی و اراضی کشاورزی


* راهکارها و روش های کاهش شدت و پیشگیری وقوع طوفانهای گرد و غبار

- سازوکارهای بیولوژیکی مقابله با گرد و غبار

- سازوکارهای استفاده از تثبیت کننده های خاک (مالچ) در مدیریت منشاء وقوع گرد و غبار

- سازوکارهای مدیریت محیط های آبی و منابع آب در کنترل وقوع گرد و غبار

- دیپلماسی و مدیریت رودخانه های مرزی و اثرات و پیامدهای آن در پهنه های فرسایش بادی و گرد و غبار

- مدیریت رودخانه ها، مسیل ها و تالاب ها، مناطق ساحلی و محیط های آبی و اثر آن بر وقوع گرد و غبار

- مدیریت حقابه های رودخانه ها، مسیل ها و تالاب ها، مناطق ساحلی و محیط های آبی و اثر آن بر وقوع گرد و غبار

- روش های کنترل فرسایش و بازیافت اراضی کرانه های رودخانه ها و سواحل کشور به منظور تثبیت و کاهش وقوع گرد و غبار


* جلب مشارکت مردمی و نقش آموزش در مقابله و کاهش خسارات ناشی از طوفانهای گرد و غبار

- مشارکت مردمی در کنترل و مدیریت گرد و غبار

- مدیریت کاربری زمین و قوانین و ضوابط بهره برداری از اراضی در کاهش وقوع گرد و غبار

- مدیریت سرزمین در مقیاس حوزه های آبخیز و پدیده گرد و غبار

- مدیریت وقایع حدی سیل، خشکسالی و کاهش خسارات وقوع گرد و غبار

- مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تعادل بخشی حوضه ها به منظور کاهش وقوع گرد و غبار

- همکاری های محلی، ملی و بین المللی در کاهش وقوع گرد و غبار و اثرات آن


* دانش و تجارب بومی و بین الملل در مقابله طوفانهای گرد و غبار

- روش های سنتی و دانش بومی در مقابله با وقوع گرد و غبار

- روش های جهانی در مقابله با وقوع گرد و غبار
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 آبان 1399
تاريخ برگزاري همايش: 18 و 19 آذر 1399
سايت همايش: scwdust.areeo.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 021-44901415 و 16
آدرس دبيرخانه: تهران-کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج - خیابان شهید عاشری- خیابان شهید شفیعی - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محل برگزاري: تهران - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
ایمیل: --
فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گردو غبار

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان