فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش--------------


مدیریت رودخانه و رسوب
سازه های هیدرولیکی و تاسیسات آبی
هیدرولیک سیلاب و جریان های حدی
هیدرولیک محیط های متخلخل
هیدرولیک محاسباتی
هیدرولیک محیط زیستی
اندرکنش رودخانه با دریا، دریاچه و تالاب
اندرکنش رودخانه با آبخوان ها
هیدرولیک شبکه آب و فاضلاب
تجهیزات و فناوری های سنجش آب
مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی در هیدرولیک
کیفیت آب و هیدرولیک آلاینده ها
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: انجمن هیدرولیک ایران.
دانشگاه فردوسی مشهد.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 14 آذر 1399
تاريخ برگزاري همايش: 27 و 28 بهمن 1399
سايت همايش: nwlsm.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 09381694803 و 051-38763841
آدرس دبيرخانه: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب
محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
ایمیل: --
فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان