کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

http://www.iranconferences.ir/images/com_adsmanager/categories/7cat_t.jpgکشاورزی-محیط زیستrss


804 نتایج 1 - 10 از 804

همايش برگزار كنندگان تاریخ
فراخوان مقاله پنجمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

فراخوان مقاله پنجمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران ( / کشاورزی-محیط زیست)

--------------- شامل: هفتمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاس...
برگزار كنندگان :: دانشگاه تهران.
نمایه شده در ISC .
-12/11/2023-
از manager
3 بازدید (ها)
فراخوان مقاله همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن

فراخوان مقاله همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن ( / کشاورزی-محیط زیست)

--------------- آسیب شناسی و مدیریت زنجیره تامین محصول خر...
برگزار كنندگان :: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
-12/08/2023-
از manager
56 بازدید (ها)
فراخوان مقاله دومین همایش نماتدشناسی ایران

فراخوان مقاله دومین همایش نماتدشناسی ایران ( / کشاورزی-محیط زیست)

----------------- تاکسونومی و تنوع زیستی پراکنش و خسارت...
برگزار كنندگان :: دانشگاه تربیت مدرس .
انجمن نماتدشناسی ایران.
-11/17/2023-
از manager
655 بازدید (ها)
فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی ( / کشاورزی-محیط زیست)

----------------- √ آخرین یافته ها وموفقیت ها در زمینه کاربرد ...
برگزار كنندگان :: دانشگاه جیرفت.
نمایه شده در ISC .
-11/12/2023-
از manager
503 بازدید (ها)
فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران ( / کشاورزی-محیط زیست)

-------------------- محور اصلی نقش روشهای استحصال آب باران در ا...
برگزار كنندگان :: دانشگاه هرمزگان.
انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران.
نمایه شده در ISC .
-11/01/2023-
از manager
277 بازدید (ها)
فراخوان مقاله هجدهمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری ایران با محوريت بازيابی و احيای منابع آب و خاك

فراخوان مقاله هجدهمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری ایران با محوريت بازيابی و احيای منابع آب و خاك ( / کشاورزی-محیط زیست)

------------------ احیای منابع آب و خاک: آبخیزداری و تخریب سرزم...
برگزار كنندگان :: دانشگاه کاشان.
نمایه شده در ISC .
-10/13/2023-
از manager
343 بازدید (ها)
فراخوان مقاله نخستین همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار با تاکید بر نقش آب

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار با تاکید بر نقش آب ( / کشاورزی-محیط زیست)

--------------------- کارآفرینی: آموزش و فرهنگ کارآفرینی عوام...
برگزار كنندگان :: دانشگاه پیام نور مرکز زابل.
نمایه شده در ISC .
-10/03/2023-
از manager
596 بازدید (ها)
فراخوان مقاله دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنش های غیر زیستی

فراخوان مقاله دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنش های غیر زیستی ( / کشاورزی-محیط زیست)

------------------- تنش شوری تنش خشکی تنش گرما تنش سرما تنش ...
برگزار كنندگان :: دانشگاه پیام نور مرکز استان آذربایجان غربی.
نمایه شده در ISC .
-10/03/2023-
از manager
308 بازدید (ها)
فراخوان مقاله سومين كنفـرانس ملی تغييرات محيطی (با تأكيد بر مدیریت منابع آب‌ در مناطق ساحلی)

فراخوان مقاله سومين كنفـرانس ملی تغييرات محيطی (با تأكيد بر مدیریت منابع آب‌ در مناطق ساحلی) ( / کشاورزی-محیط زیست)

------------------ مدیریت پایدار منابع آب مدیریت سیلاب، ...
برگزار كنندگان :: کمیسیون ملی یونسکو ایران.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
نمایه شده در ISC .
-09/14/2023-
از manager
370 بازدید (ها)
فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا با تمرکز بر صنعت و کشاورزی

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا با تمرکز بر صنعت و کشاورزی ( / کشاورزی-محیط زیست)

------------------- دانشگاه شهید چمران اهواز و مرکز گسترش اینتر...
برگزار كنندگان :: دانشگاه شهید چمران اهواز.
نمایه شده در ISC .
-09/09/2023-
از manager
630 بازدید (ها)

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

1390-1402© : ایران کنفرانس