سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش----------------
– شناسایی، تعیین پراکنش و خسارت عوامل بیماری زای گیاهی

– فرمولاسیون آفتکش های شیمیایی، بیولوژیک، گیاهی وتکنولوژی کاربرد آن ها

– تنوع ژنتیکی عوامل بیماری زای گیاهی

– پیش آگاهی و اپیدمیولوژی و بیواکولوژی عوامل بیماری زای گیاهی و مدیریت بیماری های گیاهی

– برهمکنش بیمارگرهای گیاهی و گیاهان میزبان

– بیماری های ناشی از عوامل غیر زنده

– تکنولوژی های جدید در بیماری شناسی

– مقاومت به عوامل بیماری زا

– فیتوتوکسین ها و بیماریهای گیاهی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 31 اردیبهشت 1401
مهلت ارسال متن كامل مقالات:
تاريخ برگزاري همايش: 12 الی 15 شهریور 1401
سايت همايش: 2ippc.areeo.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 02122174060
آدرس دبيرخانه: بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ساختمان موزه بخش رده بندی حشرات
محل برگزاري: تهران - موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
ایمیل: --
دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

چهاردهمین کنفرانس بين المللي مديريت ، اقتصاد و توسعه

یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

طراحي سايت : ایران پژوهان