کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش-------------------

طراحی و ساخت

فناوری پس از برداشت

انرژی های تجدیدپذیر

مکانیزاسیون کشاورزی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه تهران.
انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 خرداد 1402
تاريخ برگزاري همايش: 22 الی 24 شهریور 1402
سايت همايش: nicame1402.ut.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: nicame1402@ut.ac.ir
آدرس دبيرخانه: البرز، کرج، چهارراه دانشکده، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محل برگزاري: کرج
ایمیل: 02632802011
فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

کنفرانس بین المللی زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

طراحي سايت : ایران پژوهان