کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش----------------
اپیدمیولوژی و الگوی مصرف دخانیات
دخانیات و بیماری ها
دخانیات و بیماری COVID-19
دخانیات و خانواده
دخانیات و قوانین
دخانیات و محیط کار

تناسب شغلی
بیماری های شغلی
سیگاری های غیر فعال

دخانیات و اقصاد
راهکارهای پیشگیری و ترک دخانیات
دخانیات و بیماری های دهان و دندان
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: مرکز تحقیقات قلب و عروق.
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 آبان 1401
تاريخ برگزاري همايش: 3 الی 5 اسفند 1401
سايت همايش: congress.hums.ac.ir/1stinth/fa
تلفن تماس دبيرخانه: 07633335013
آدرس دبيرخانه: بندرعباس - مرکز آموزشی درمانی پیامبراعظم (ص)-مرکز تحقیقات و قلب و عروق
محل برگزاري: بندرعباس - دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ایمیل: Congress@hums.ac.ir
فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

1390-1402© : ایران کنفرانس