فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری (نمایه شده در ISC )

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش------------------
نظریه گراف.

نظریه جبری گراف.

ترکیبات.

ترکیبات جبری.

متروید.
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه ارومیه .
نمایه شده در ISC
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 25 فروردین 1399
تاريخ برگزاري همايش: 7 و 8 خرداد 1399
سايت همايش: 11acgt.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 04432755293
آدرس دبيرخانه: ارومیه - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم - گروه ریاضی
محل برگزاري: ارومیه - دانشگاه ارومیه
ایمیل: 11gtacc@urmia.ac.ir
فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری  (نمایه شده در ISC )

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان