بیست وششمین سمینار شیمی آلی ایران

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش----------------سنتز ترکیبات آلی
شیمی دارویی
روشهای سنتزی نوین در تهیه ترکیبات آلی
کاتالیزورها در شیمی آلی
شیمی هتروسیکل
شیمی پلیمر
بیوشیمی
شیمی ترکیبات طبیعی و فیتوشیمی
شیمی آلی محاسباتی
فتوشیمی
نانوشیمی
شیمی سبز و توسعه پایدار
شیمی رنگ و شناساگرها
شیمی آلی فلزی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه زابل.
انجمن شیمی ایران.
مهلت ارسال چكيده مقالات: از 7 مهر تا 30 آبان 1397
مهلت ارسال متن كامل مقالات:
تاريخ برگزاري همايش: 21 الی 23 اسفند 1397
سايت همايش: isoc26.uoz.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 05431232186
آدرس دبيرخانه: زابل - دانشگاه زابل- دانشکده علوم - گروه شیمی - دبیرخانه سمینار
محل برگزاري: زابل - دانشگاه زابل
ایمیل: isoc26@uoz.ac.ir
بیست وششمین سمینار شیمی آلی ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی وکنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان