قوانین

ضمن سپاس ازاینکه ایران کنفرانس را برای اطلاع رسانی همايش خود انتخاب کرده اید، لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

  • *** برای همایش های که برگزارکننده اصلی آن دانشگاه نمی باشد کمیته علمی، سابقه برگزاری برگزارکننده همایش و سایر موارد مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد.
  • **** ثبت همایش در ایران کنفرانس به منزله  تایید انتشارآن نبوده  و کلیه همایش ها قبل از انتشار مورد بازبینی قرار می گیرند.
  • ***** ثبت همایش هایی که برگزار کننده اصلی آن دانشگاه ها ی سطح یک و دو و سه کشور باشد در ایران کنفرانس  رایگان خواهد بود.
  • ****** ثبت همایش های موسسات خصوصی و دولتی غیر دانشگاهی  و سایر موسسات آموزش عالی دارای تعرفه خواهدبود که شامل انتشار در سایت ایران کنفرانس و ارسال بصورت خبرنامه برای بیش از 18000 عضو تخصصی و عمومی سایت می باشد.برای کسب اطلاع از نحوه واریز تعرفه می توانید  با شماره 09188633053  (مستقیم، واتساپ ) تماس حاصل فرمایید.
  • ******* برای انتشار کنفرانس خود در ایران کنفرانس  لینک سایت همایش خود را جهت بررسی به شماره تماس اعلام شده  ارسال فرمایید تا مورد بررسی جهت انتشار قرار گیرد .

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

1390-1403© : ایران کنفرانس