سامانه مدیریت کنفرانس سامان

The 7th International Conference on Key Engineering Materials

Ei Compendex
Scopus

ICKEM 2017

The 7th International Conference on Key Engineering Materials

Penang, Malaysia
March 11-13, 2017


www.ickem.org

Paper Submission Deadline - October 25, 2016

PUBLICATION
Key Engineering Materials (ISSN: 1662-9795)

INDEX
Elsevier: SCOPUS, Ei Compendex (CPX) Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Inspec (IET, Institution of Engineering Technology), etc.

ICKEM 2011 has been indexed by Ei Compendex and Scopus
ICKEM 2012 has been indexed by Ei Compendex and Scopus
ICKEM 2013 has been indexed by Ei Compendex and Scopus
ICKEM 2014 has been indexed by Ei Compendex and Scopus

COMMITTEE

Conference Chairs

-Prof. Alexander M. Korsunsky MA DPhil CPhys Minst, Trinity College, Oxford, UK
-Prof. Haider F. Abdul Amir, University Teknologi Mara in Shah Alam, Malaysia

Program Committee Chairs

-Prof. Saied Darwish, King Saud University, Saudi Arabia
-Prof. Tjokorda Gde Tirta Nindhia, Udayana University, Indonesia
-Prof. Nobuaki Nakazawa, Gunma University, Japan
-Dr. C. Makabe, University of the Ryukyus, Japan

AGENDA

March 11, 2017 (Saturday) 10:00 AM - 17:00 PM Onsite Registration
March 11, 2017 (Saturday) 14:00 AM - 17:00 PM Workshop on Key Engineering Materials andDesign
March 12, 2017 (Sunday) 12:00 AM - 13:30 PM Opening Ceremony and Keynote Speeches
March 12, 2017 (Sunday) 13:30 PM - 18:00 PM Lunch
March 12, 2017 (Sunday) 18:40 PM -20:30 PM Parallel Presentations
March 12, 2017 (Sunday) 10:00 AM-17:00 PM Dinner
March 13, 2017 (Monday) 10:00 AM-17:00 PM Academic Visit / Sightseeing tour

CONTACT US

Ms. Rachel
E-mail: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
www.ickem.org

Ei Compendex
Scopus

 

همایش بین المللی افق های نوین در علوم شیمی و زیست شناسی

کانال تلگرام ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان