سامانه مدیریت کنفرانس سامان

Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences

5th icCSBs
Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences


9 - 11 January 2017
BIBS - College; BIBS
Lidická 81, budova META, Brno, Czech Republic


Abstract Submission deadline: 01 December 2016
Abstract Submission: http://www.futureacademy.org.uk/abstract-submission

Previous papers of the icCSBs (1st icCSBs, 2nd icCSBs, 3rd icCSBs and 4th icCSBs) papers has been indexed in ISI Thomson Reuters with the European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS.

Dr. Hugh Glenn, Co-Chair, Prof. Emeritus, Co-Chair, icCSBs 2017
Deputy President
Future Academy®

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA, Honorary-Chair, icCSBs 2017
Vice-Chancellor
BIBS - College; BIBS

Ing. Josef Polák, Ph.D., Honorary-Chair, icCSBs 2017
BIBS - College; BIBS

Enquiries: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

Web address: http://www.futureacademy.org.uk/conference/icCSBs/
Sponsored by: Future Academy & BIBS - College; BIBS

 

همایش بین المللی افق های نوین در علوم شیمی و زیست شناسی

کانال تلگرام ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان