دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های دکتری


برای دریافت فایل بر روی نام رشته مورد نظر کلیک کنید

 

دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های دکتری

گروه نام رشته
دامپزشكي دانلود سرفصل دکتری قارچ شناسي دامپزشكي
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دستیاری کلینکال پاتالوژی دامپزشکی
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دستیاری فیزیولوژی دامپزشکی
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دستیاری بیماریهای طیور
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری بهداشت و بیماریهای آبزیان
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دستیاری دامپزشکی پاتالوژی جراحی علوم تشریحی
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دستیاری بهداشت و مواد غذایی
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری فارماکولوژی دامپزشکی
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دامپروری
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دستیاری رادیولوژی دامپزشکی
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دامپزشکی
دامپزشکی دانلود سرفصل دکتری دستیاری انگل شناسی
علوم انساني دانلود سرفصل دکتری مديريت آموزشي
علوم انساني دانلود سرفصل دکتری روانشناسی گرایش سلامت
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری آموزش زبان انگلیسی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری مدیریت دولتی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری جغرافیای طبیعی و انسانی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری مدیریت آموزش عالی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری علوم اقتصاد و علوم بازرگانی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری حقوق عمومی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری حقوق خصوصی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری کتابداری و اطلاع رسانی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری باستانشناسی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری مشاوره
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری مدیریت
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری فلسفه
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری جامعه شناسی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری ادبیات فرانسه
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری روانشناسی تربیتی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری الهیات و معارف اسلامی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری حقوق بین الملل عمومی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری زبان و ادبیات عرب
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری زبانشناسی همگانی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری تاریخ
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری روابط بین الملل
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری مدیریت بازرگانی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری علوم سیاسی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری زبان و ادبیات فارسی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری جغرافیای سیاسی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری علوم ارتباطات
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری روانشناسی عمومی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری مدیریت تکنولوژی
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری حسابداری
علوم انسانی دانلود سرفصل دکتری روانشناسی بالینی
علوم پايه دانلود سرفصل دکتری رياضي - گرايش هندسه و توپولو‍ِژي
علوم پایه دانلود سرفصل دکتری آمار
علوم پایه دانلود سرفصل دکتری رياضي
علوم پایه دانلود سرفصل دکتری فیزیولوژی جانوری
علوم پایه دانلود سرفصل دکتری فیزیولوژی گیاهی
علوم پایه دانلود سرفصل دکتری علوم زمین شناسی
علوم پایه دانلود سرفصل دکتری شیمی
هنر دانلود سرفصل دکتری معماری
كشاورزي دانلود سرفصل دکتری تكثير و پرورش آبزيان (جايگزين شيلات)
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری مهندسی پزشکی
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری متالوژی مواد
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری صنایع
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری مهندسی هسته ای
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری مهندسی محیط زیست
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری مهندسی پلیمر
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری مهندسی شیمی
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری مهندسی برق
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری مهندسی نساجی
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری کامپیوتر
فنی مهندسی دانلود سرفصل دکتری مهندسی مکانیک
گروه مورد نظر.. دانلود سرفصل دکتری شهرسازی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری اصلاح نژاد دام
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری اصلاح نباتات
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری علوم و صنایع چوب
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری توسعه کشاورزی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری زراعت
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری بیو تکنولوژی کشاورزی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری علوم و مهندسی و آبخیزداری
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری علوم و صنایع غذایی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری اقتصاد کشاورزی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری حشره شناسی کشاورزی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری محیط زیست
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری جنگلداری
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری خاکشناسی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری علوم مرتع
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری علوم باغبانی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری تغذیه دام
کشاورزی دانلود سرفصل دکتری بیماری شناسی گیاهی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزشی دانشگاه آزا داسلامی

 

----------------------------------------

کسب درآمد از سایت wcex.co ارز دیجیتال WCX

WCX چیست ؟

نوعی ارز دیجیتال همانند بیت کوین می باشد که قابل تبدیل به بیت کوین و سایر ارز های دیحیتالی است.
مقرر شده  به صرافی های خارجی  اضافه شود.
این مهم باعث افزایش  قیمت این ارز  و سود چند برابری برای ثبت نام شدگان  در بر خواهد داشت . همچنین امکان زیرمجموعه گیری وجود دارد که با هر زیر مجموعه ۵۰ عدد WCX رایگان به ثبت نام شدگان تعلق می گیرد.
هر ارز WCX به قیمت ۱۰ سنت هست ، با sign up کردن و عضو شدن در لینک زیر ۵۰ عدد WCX رایگان به ثبت نام شده  تعلق میگیرد . که  ۵ دلار می باشد.

دفتر شرکت در هونگ کونگ مستقر است.

ثبت نام و گرفتن ۵۰ عدد رایگان

با sign up کردن و عضو شدن در لینک بالا  ( ایمیل ، پسورد ، تایید کپچا و در نهایت وریفای ایمیل ) ۵۰ عدد رایگان به ثبت نام شده  تعلق خواهد گرفت.

 

آخرین بروزرسانی (پنجشنبه ، 2 آذر 1396 ، 07:57)

 

کانال تلگرام ایران کنفرانس

خبرنامه همایش ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان