فراخوان مقاله کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب (نمایه شده در ISC )

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش---------------
1- مهندسی معماری (کلیه گرایش ها):
تبیین مفهوم معماری اسلامی با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب
سبک شناسی معماری
نمودهای معماری اسلامی در جهان اسلام با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب
تأثير اقليم و مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
نقش معماري اسلامی در ساخت و ساز ایران اسلامی
معماری و هویت شهری
نقش معماری و هنر خیابانی در سرزندگی شهری
انرژی های نو در معماری ایرانی
معماری پایدار با بهره گیری از معماری سنتی ایران
معماری منظر، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری
بهره گیری روش ها و فناوری های نو در در معماری اسلامی، ایرانی
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
معماري، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي در راستای بیانیه گام دوم انقلاب
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه ها

2- هنرهای ایرانی اسلامی:
ارتباط رشته های معماری، عمران و شهرسازی با هنر اسلامی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب
ارتباط هنرهای ایران و دوره اسلامی با آداب، رسوم، باورها و فرهنگ شفاهی ایران و سایر کشورهای اسلامی
مطالعات تطبیقی معماری و شهرسازی ایران و دوره اسلامی با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب
نقش هنر در کشورهای اسلامی در راستای شکل دهی تمدن نوین اسلامی
تحلیل ارتباط علوم و چگونگی کاربرد هنر در ترویج و رشد علوم باستان و دوره اسلامی
بازتاب و رابطه هنر با متون مکتوب فرهنگی ایران و دوره اسلامی و سایر کشورهای اسلامی

3- مهندسی عمران (کلیه گرایش ها):
فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب
مدیریت ساخت و اجرا در راستای عمران و آبادانی بهینه
روش های عددی در مهندسی عمران
اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب
ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل
رایانه و هوش مصنوعی
مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه ها
راه و ترابری
تكنولوژي بتن، ژئوتکنیک، هیدرولیک
مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي در سازه های سنتی و نو
هماهنگی شکلی سازه و معماری، تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادی
نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها در بناهای تاریخی
كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها
مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری، سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها
كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی
سيستم هاي GIS با تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری
اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه

4- برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری:
برنامه ریزی منطقه ای و شهری در راستای تحقق پذیری شهر ایرانی اسلامی
برنامه ریزی کالبدی شهری
حقوق شهری، مدیریت و طراحی شهری
مشارکت در امور شهری در راستای تحقق شهر اسلامی
مدیریت بحران در بافت های ناکارآمد و فضاهای عمومی
نماهای شهری هویت مدار
مدیریت پروژه های شهری، بهسازی و نوسازی شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
گردشگری شهری

5- مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري (کلیه گرایش ها):
الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب
الگوها و شاخص هاي شهر دانش بنیان و شهر خلاق
شهرسازی معاصر وطرح های توسعه
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه شهرهای جهان اسلام
تجارب توسعه مطلوب شهري در جهان و ايران
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري
جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
ناپايداري شهر و عوامل موثر، شهرهاي جديد و توسعه شهری
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهرهای اسلامی
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري جهان اسلام
مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه ها

6- فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:
شهروند و حقوق شهروندی در شهرهای اسلامی
فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری ایران
فرهنگ هاي بومي و شهر
رویکرد روانشناختی- اجتماعی به شهر در بیانیه گام دوم انقلاب
تعامل فرهنگي و كالبد شهري/ فرهنگ اسلامی و توسعه شهري
تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري
فرهنگ، هويت و منظر شهري
فرهنگ و حمل و نقل شهري / فرهنگ و جغرافياي شهري

7- مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
ابنیه فنی و تاسیسات شهری در جهان اسلام
سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل / برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی
آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
طراحی هندسی معابر
روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در کلان شهرهای جهان اسلام
مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل، ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك
حمل‌و‌نقل همگاني، اقتصاد حمل‌و ‌نقل
قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک

8- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
فضای سبز و محیط زیست شهری، مسائل محیط زیست کلان شهرها در جهان اسلام
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرهای جهان اسلام
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
اكولوژي شهري / شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک در شهر اسلامی
مدیریت پسماند در شهرها، فاضلاب شهری و تصفیه آن
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب
ايمني، بهداشت و محيط زيست شهری

9- منظر شهري پايدار و توسعه:
مرمت بافت ها و آثار تاریخی / پايداري و منظر شهري با رویکرد بیانیه دوم انقلاب
عناصر سازنده سيما و منظر شهري
منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
عناصر سازنده سيما و منظر شهري
نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري، ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري
برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
آسيب‌شناسي منظرشهري

10- مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران:
مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی در شهر اسلامی
توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر در بافت های شهری
مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران
راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران، مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی
تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR
برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM در شهر اسلامی
طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS
نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های"تصمیم ساز" در مدیریت هوشمند سوانح
انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer

11- مديريت جهانگردي و توسعه پایدار شهری:
مديريت منابع انساني در صنعت جهانگردي، اصول مديريت در صنعت جهانگردي کشورهای اسلامی
سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي
مديريت استراتژيك گردشگري حلال
محيط ملي و بين المللي تجارت و گردشگري
تحليل رفتاري جهانگردي و تعامل فرهنگي
ارزيابي طرح هاي توسعه جهانگردي، مديريت اكو سيستم هاي طبيعي در جهان اسلام
برنامه ريزي جهانگردي در كشورهاي در حال توسعه و اسلامی
بازاريابي محصولات جهانگردي در توسعه شهری

12- مرمت بافت ها و آثار تاریخی:
بافت های تاریخی
بهسازی آثار تاریخی
نوسازی شهری
بازسازی بافت تاریخی
13-سیاستگزاری، برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری در گام دوم انقلاب:
بررسی، تحلیل و ارزیابی برنامه ها و اقدامات انجام شده در گام اول انقلاب ( چهار دهه گذشته)، بررسی چالش ها، موانع و فرصت های در حال حاضر و آینده و همچنین ایده ها، پیشنهادها و راه حل ها برای گام دوم انقلاب (چهار دهه آینده) در حوزه های زیر:
سیاست ها، راهبردها و برنامه های منطقه ای و شهری
الگوها، رویه ها و اصول طراحی شهری
مدیریت شهری و محله ای و مشارکت مردم در همه امور شهری
حاشیه نشینی، بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری
بافت های تاریخی و فرهنگی
هوشمند سازی شهر
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه های علم و صنعت ایران، محقق اردبیلی، الزهرا و سوره.
نمایه شده در ISC.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: در حال پذیرش مقاله
تاريخ برگزاري همايش: 30 اردیبهشت 1400
سايت همايش: www.icacu.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 04133376641
آدرس دبيرخانه: تبریز / تقاطع خیابان ارک جدید و خیابان مقصودیه / دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز / ساختمان جواهریون / اتاق 409
محل برگزاري: تبریز - دانشگاه هنر اسلامی
ایمیل: info@icacu.ir
فراخوان مقاله کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب (نمایه شده در ISC )

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
همايشهاي خارجي جديد
مقالات و مطالب علمی و آموزشی
اخبار علمی و فناوری

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

خبرنامه دکتری

پایگاه همایش های خارجی  ایران کنفرانس conferencesalerts.com

راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

طراحي سايت : ایران پژوهان