کانال تلگرام ایران کنفرانس

کنفرانس بوک جستجوگر کنفرانس

فراخوان مقاله همایش ملی مجازی زیست‌ جهانِ پسا کرونا ؛ از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش---------------------


1. بخش آب، خاک، محیط زیست و کشاورزی:

آب
خاک
هوا
تنوع زیستی
انرژی‌های نو
توسعۀ پایدار
سایر موضوعات مرتبط
سمن‌های محیط زیستی
سایر موضوعات مرتبط

دبیر کارگروه: دکتر حاجی کریمی

اعضاء کارگروه:

دکتر محمود رستمی نیا
دکتر نورالدين رستمی
دکتر عليرضا حسینی
دکتر جعفر حسین زاده
دکتر علیرضا تاب
دکتر محسن توکلی
دکتر جعفر مامی‌زاده

2. اقتصاد، صنعت و گردشگری:

بازارها، کسب و کار مردم و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی
بودجه، نظام تأمین مالی جدید، برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
رفاه اقتصادی و سیاست‌های حمایتی و تصمیم گیری اقتصادی
اقتصاد محلی و کسب و کارهای خُرد
تجارت و اقتصاد کلان و روابط اقتصادی کشورها
متغیرهای مهم اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، توزیع درآمد، فقر، مصرف، سرمایه‌گذاری، پس انداز و...
صنعت وزیر بخش‌های آن
کشاورزی و زیر بخش‌های آن
انفاق و مشارکت‌های اقتصادی
نا اطمینانی اقتصادی
انرژی، صنعت و معدن
مخابرات، گردشگری
سایر موضوعات مرتبط

دبیر کارگروه: دکتر علی سایه میری

اعضاء کارگروه:

دکترعبدالله شایان
دکتر باقر درویشی
دکتر نواب کاظمی
دکتر اردشیر سلیمانی
دکتر شاکر محمدی
دکتر عباس آزادی
دکتر فرشته محمدیان

3. بهداشت و سلامت

حکمرانی سلامت
درمان، دارو و تجهیزات پزشکی
زیر ساخت‌های بهداشت و سلامت
امنیت و ایمنی غذایی
مدیریت سلامت روان
وضعیت سواد سلامت
سایر موضوعات مرتبطدبیر کارگروه: دکتر راضی ناصری فر

اعضاء کارگروه:

دکتر محمد رضا کفاشیان
دکتر مهتاب شاهماری
دکتر شهاب فلاحی
دکتر ایرج پاکزاد
دکتر حشمت الله نورمرادی
دکتر مصطفی نعمتی
دکتر فاضل پوراحمد

4. علم، فناوری و نوآوری

نظام آموزش کشور
آموزش مجازی، از خانه تا دانشگاه
پژوهش/ ضرورت بازبینی مسائل پژوهشی
کرونا و بازار فناوری
فعالیت شرکت‌های فناور و دانش بنیان
فناوری اطلاعات در کنترل شیوع ویروس کرونا
موج جدید نوآوری
تمهیدات زیست بوم نوآوری برای مقابله با چالش جهانی کرونا
سایر موضوعات مرتبطدبیر کارگروه: دکتر کامران طاهر پور

اعضاء کارگروه:

دکتر حسین مهدی‌زاده
دکتر مجید ضیایی
دکتر محمد مهدی‌زاده
دکترزهره معتمدی
دکترمحمدجواد صیادی
مهندس نواب شفیعی
دکترسجاد نظری
مظفر بگ محمدی5. اجتماعی و فرهنگی:

کودکی و کرونا (فراغت، آموزش و ...)
کرونا، مجازی شدن روابط و خطر اعتیاد اینترنتی
دوگانه فقر و خانه نشینی در شرایط کرونایی
باز خوانی حافظه تاریخی، روایت تاریخ شفاهی بحران‌های مشابه مانند سرخک و
سازمان‌های مردم نهاد و شرایط کرونایی
باز خوانی ذهنیت نسلی از زیست کرونا و پسا کرونایی
مسؤولیت مدنی دولت و زیست بحرانی –کرونایی
مؤلفه‌های اجتماعی آسیب پذیری کرونایی
بی مناسکی، دگردیسی مناسک و کرونا
پدیدارشناسی مواجهه مردم با کرونا
حکمرانی خوب و مدیریت بحران
یأس، امید و زیست کرونایی
رسانه، مدیریت اطلاعات و سرمایه اجتماعی رسانه در زیست کرونایی
پدیدارشناسی تجارب زیسته کادر درمان مقابله با کرونا
عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی
اخلاق، مسئولیت اجتماعی
گروه‌های اجتماعی خاص
نظام ارزش‌ها و هنجارها
آسیب‌های اجتماعی
مشارکت اجتماعی
خانواده و جمعیت
عادات و رسوم
ورزش
چالش های اقتصاد فرهنگ و هنر در عصر کرونا
تغییرات نظام توزیع و مصرف فرهنگی و هنری در عصر پساکرونا
تغییرات ساختاری در کسب و کارهای فرهنگی و ایجاد مشاغل جدید در عصر پساکرونا
نقش سلبریتی ها ، چهره های محبوب و مشهور حوزه فرهنگی و هنری در مدیریت بحران‌ها
خلاء برنامه‌های اجتماع‌محور در عصر کرونا
تغییر ذائفه فرهنگی‌ هنری شهروندان و شرایط پساکرونا
پویش‌های اهالی فرهنگ،هنر و رسانه و نقش آنان در فرهنگ‌سازی، حس همدلی و ...
رسانه‌ها و رسالت آگاهی بخشی در عصر کرونا
بلااستفاده شدن فضاهای فرهنگی هنری در عصر کرونا
حرمان هنرمندان و نظام حمایتی دولت
سایر موضوعات مرتبطدبیر کارگروه: دکتر علی ایار

اعضاء کارگروه:

دکتر یار محمد قاسمی
دکتر علی فیض اللهی
دکتر عزیز کلانتری
دکتر اسحاق قیصریان
دکتر زهرا رضایی نسب
دکتر صدیقه پیری
دکتر ماریا رحیمی6. دین:

ظرفیت‌های نهفته دین در کرونا و پساکرونا
کرونا و بازنگری برخی مفاهیم دینی
کرونا و ظرفیت مساجد و روحانیت
کرونا فرصتی برای بازگشت به دین
دین و فرهنگ بهداشت فردی و عمومی
جایگاه شرور در نظام خلقت
دین و پروتکل‌های بهداشتی
کرونا و آموزش مجازی دین
عقلانیت دینی و کرونا
دین در بوته آزمایش
کرونا و توحید افعالی
کرونا نمونه‌ای از قیامت
مقایسه کرونا و شیطان
دین و فلسفه حرمت حیوانات حرام گوشت.
سلامت انسان از منظردین
امراض صعب‌العلاج در روایات

تأسیس احکام ثانویه در عبادات پسا کرونا
تأسیس احکام ثانویه در معاملات پس کرونا
تأثیر کرونا بر دگرگونی برخی احکام: فرصت یا تهدید
فقه پسا کرونا و تأثیر آن بر بازارهای اسلامی
تأثیر وضعیت پس کرونا بر عقود اسلامی حال یا مؤجل شدن دیون شرعیه در زمان بیماری همه گیر (اپیدمی)
تعمد در انتقال ویروس کرونا و تأثیر آن در تحقق قتل عمد
بررسی فقهی دیه ناشی از انتقال عمدی ویروس کرونا
بررسی فقهی ایادی متعاقبه در زنجیره انتقال ویروس کرونا
تأثیر تعمد یا سهل انگاری در تعیین قصاص یا دیه مرگ ناشی از ویروس کرونا
مسئولیت اجتماعی و شرعی رعایت ملزومات دوران اپیدمی کرونا
بررسی فقهی محدوده اختیارات حکومت اسلامی در ایجاد محدودیت‌های اجتماعی
بررسی فقهی محدوده اختیارات حکومت اسلامی در تغییر احکام شرعی جمعی (زیارات، مناسک جمعی، جماعات و ...) در دوران اپیدمی
وظایف شرعی حاکم اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی در دوران پسا کرونا
چالش کرونا و شرور با عدل الهی
کرونا و رابطه علم و دین
اولویت بندی گونه‌های امنیت از دیدگاه فقه و حقوق در عصر کرونا
اخلاق اجتماعی و کرونا
سایر موضوعات مرتبطدبیر کارگروه: دکتر شمس الله سراج

اعضاء کارگروه:

دکتر مهدی اکبرنژاد
دکتر محمدرضا حسینی‌نیا
دکتر شمس الله سراج
دکتر کریم کوخایی زاده
دکتر نبی سبحانی
دکتر فرهاد عمورضایی
دکتر سمیه منفرد

7. سیاست داخلی:

انسان، جامعه و امنیت پایدار
انسجام ملی
دولت الکترونیک
حکمرانی و مردم سالاری دینی
احزاب سیاسی
رسانه، بحران و اعتماد عمومی
نهادهای مدنی و آسیب‌های فراگیر
سایر موضوعات مرتبط

دبیر کارگروه: دکتر عباس سهراب زاده

اعضاء کارگروه:

دکتر علیرضا شیخ محمدی
دکتر احمد بازیار
دکتر عباس منصوری
دکتر نصرت حیدری
دکتر فرامرز میرزازاده
دکتر عظیم کریمی
دکتر سکینه هاشمیان

8. سیاست خارجی:

روابط خارجی و دیپلماسی عمومی
مسائل منطقه‌ای و بین المللی
نهادهای بین المللی و منطقه‌ای
حقوق شهروندی و کرامت انسانی
ماهیت قدرت در روابط بین‌الملل
مفهوم امنیت و امنیت ملی
بازار انرژی و پیامد آن بر اقتصاد سیاسی ایران
روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه و جهان
رشد ناسیونالیسم در منطقه و پیامد آن بر امنیت ملی ایران
تحریم‌های اعلامی و اعمالی آمریکا بر ایران
ماهیت قدرت در روابط بین‌الملل
مفهوم امنیت و امنیت ملی
بازار انرژی و پیامد آن بر اقتصاد سیاسی ایران
روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه و جهان
رشد ناسیونالیسم در منطقه و پیامد آن بر امنیت ملی ایران
حکمرانی سایبری و روابط بین الملل.
فضای سایبری و تأثیر آن بر ظهور بازیگران غیر دولتی
سایر موضوعات مرتبط

​​​​​​​دبیر کارگروه: دکتر نصرت الله حیدری

اعضاء کارگروه:

دکتر عباس سهراب زاده
دکتر تاج الدین صالحیان
دکتر جهانبخش مرادی
دکتر علیرضا شیخ محمدی
دکتر فریبا ترجمان
دکتر سجاد کرمی
دکتر فتح الله نوروززاده
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه ایلام.
شبکه ملی جامعه و دانشگاه دانشگاه ایلام.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: در حال پذیرش مقاله
تاريخ برگزاري همايش: پاییز 1399
سايت همايش: ilam.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 08432221985
آدرس دبيرخانه: ایلام - بلوار پژوهش - دانشگاه ایلام- معاونت فرهنگی و اجتماعی
محل برگزاري: برگزاری بصورت مجازی
ایمیل: شماره واتساپ، اینستاگرام، تلگرام: 09394391001
فراخوان مقاله همایش ملی مجازی زیست‌ جهانِ پسا کرونا ؛ از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
همايشهاي خارجي جديد
مقالات و مطالب علمی و آموزشی
اخبار علمی و فناوری

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

خبرنامه دکتری

پایگاه همایش های خارجی  ایران کنفرانس conferencesalerts.com

راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

طراحي سايت : ایران پژوهان