کانال تلگرام ایران کنفرانس

World Congress on "Stem Cell Research, Cancer Biology and Applied Biotechnology"

World Congress
on
"Stem Cell Research, Cancer Biology and Applied Biotechnology"

(Biotech-2014)
Organized by
"Krishi Sanskriti"
on
3rd- 4th May, 2014
Venue:
Jawaharlal Nehru University,
New Delhi

CALL FOR PAPERS AND CONFERENCE THEMES:
The Organizer cordially invites abstracts and full length research papers from all over the World to participate in the World Congress on "Stem Cell Research, Cancer Biology and Applied Biotechnology" (Biotech-2014) is the premier forum for the presentation of new advances and research results in the fields of theoretical, experimental, applied molecular biology, genetics, cell sciences, cancer biology, stem cell research and applied biotechnology. The conference will bring together leading researchers, Entrepreneurs and Academicians in the domain of interest from around the world. Topics of interest for submission include various subthemes, but are not limited to the conference aims at providing an opportunity for exchange of ideas and dissemination of knowledge among Scholars for Sustainable Development. Contributions are invited from prospective authors from related areas. All contribution should be of high quality, Original and not published elsewhere or submitted for publication. During the review period, Papers will be reviewed by eminent scholars in the respective areas. All Selected papers will be published as chapters in edited book and few high-end papers will be published in international Journal having ISSN No. which will be issued to authors after publication.

Themes:
Stem Cells and Cancer Research and Treatment
- Breast cancer
- Cancer diagnostics and biomarkers
- Cancer genomics and proteomics
- Cancer therapeutics
- Cancer diagnostics and biomarkers
- Cervical cancer
- Clinical research and trials in stem cells and cancer
- Embryonic Stem Cells
- Ethical issues in stem cells and cancer research
- Hematopoietic and chord blood stem cells
- Hematopoietic malignancies
- Immune systems in stem cells and cancer
- Induced Pluripotent Stem Cells
- Lung cancer
- Lymphoid leukemias
- Mathematical modeling and bioinformatics in stem cells and
cancer
- Mesenchymal and Cardiac Stem Cells
- Molecular biology of cancer cells
- Molecular Biology of stem cells
- Molecular medicines for cancers
- Myeloid leukemias
- Nanotechnology applications in stem cells and cancer
- Neural stem cells
- Oral, head and neck cancer
- Other cancers
- Other stem cells
- Proliferation, differentiation and apoptosis of cancer cells
- Proliferation, differentiation and apoptosis of stem cells
- Other topics related to stem cells and cancer

Cell Science and Stem Cell Research
Stem Cell and Cancer Cell Therapy
- The innovative evolution of cancer gene and cellular
therapies
- Cancer stem cells
- Cell replacement therapies
- Stem cell propogation techniques and novel reagents
- Stem cell therapy: Malignancies and Neurological disorders
- Stem cells: Human diseases

Stem Cell Transplantation
- Autonomic complications of multiple sclerosis
- Chemotherapy with autologous stem cell transplantation
- Hematopoietic stem cell transplantation
- Overcoming the barriers to umbilical cord blood
transplantation
- Transplantation immunology: Solid organ and bone marrow

Tumour Science
- Cancer Cell Biology, Diagnostic and Prognostic Cancer
Biomarkers
- Cancer stem cells and metastatic growth
- Cancer Therapy and Clinical Cancer Research
- Carcinogenesis and Mutagenesis and OMICS in
cancer \research
- Tumor stem cell theory
- Tumorogenesis and tumor growth

Diseases and Stem Cell Treatment
- Diabetes and pancreatic cancer
- Leukemia's: Antileukemic Drugs
- Parkinson

Nano-technology
- Cell interactions and nanoparticles: Labelling, fate, stability
and toxicity
- Imaging methods and technologies
- In vivo tracking: Pre-clinical and clinical studies
- Nanoparticles: Cell tracking, and endocytosis

Tissue Engineering
- Advances in tissue engineering and regenerative medicine
- Approaches for Directing Neural Regeneration and
Vascular Tissues
- Drug Delivery Platforms for Tissue Engineering
- Engineering the Stem Cell Niche
- Tissue culture basics: primary cells vs cell lines, plastics,
enzymes and reactors

Genetic Engineering
- Cloning and Techniques
- Functional Genomics
- Genetic engineering and Gene therapy
- Recombinant DNA technology for stem cell regenerative
therapy

Cell Signaling Technology
- Cancer cell development and signaling pathway
- Cell Signaling, Disease and Stem Cells
- Cytokines and Signal transduction
- Molecular inhibitors for stem cell signaling
- Signaling mechanism in stem cells.

Apoptosis and Disease
- Apoptosis pathway in cancer stem cells
- Epigenetic and Transcriptional Controls of Stem Cells
- Future perspectives of apoptosis in medicine
- Molecular and cellular regulation of apoptosis
- New approaches and therapeutics targeting apoptosis in
disease
- Tumour suppressor genes in the regulation of apoptosis

Cell Science and Development
- Advances in cell sciences and tissue engineering
- Advances in Gene therapy
- Cell Line Development for Novel Molecules
- Organ-Specific Cancers, Cancer Genetics, Drug
Development and Diagnosticsy
- The role of genetic and epigenetic factors in development

Stem Cell Medicine: Social and Political Challenges
- Bioethics and IPR
- Biosafety and rDNA Guidelines
- The ethics and politics of stem cell research

Pigment Cell
- Albinism and Related
- Developmental Biology
- Genetics of Pigmentation
- Hair Biology and Pigmentation
- Human Skin Colour
- Hyperpigmentary Disorders
- Hypopigmentary Disorders
- Intracellular and Metabolic Signaling
- Lasers and Light Interventions
- Melanin Biophysics and Chemistry
- Melanocyte and Stem Cell Biology
- Melanocyte UV Response and DNA Repair
- Melanoma
- Melanoma Biology
- Senescence pathways to melanoma
- Developmental Biology of melanoma
- UV and non-UV pathways to melanoma
- Genetics and Genomics of melanoma
- Melanoma Therapeutics
- Melanosome Biogenesis and Transfer
- Melasma
- Model Systems for Pigment Biology and Disease
- Neuroendocrinology and Pigmentation
- Paediatric Pigmentary Disorders
- Photoprotection and Photocarcinogenesis
- Regulation of Pigmentation
- Skin Lightening Therapies
- Translational Skin Biology
- Vitiligo
- Vitiligo Research
- Vitiligo: Clinical
- Vitiligo Therapeutics
- Vitiligo Surgery

Bioinformatics and Computational Biology
- Algorithms, Modeling and Simulation of Bio-Sets
- Analysis and Visualization of Large Biological Data Sets
- Bioelectronics and diagnostics
- Bioinformatics analysis of stem cells
- Bioinformatics and Computational biology
- Biomarkers of Toxicity
- Biomedical Data Modelling and Mining
- Biomedical Image Analysis
- Biomedical Model Parameterisation
- Bio-molecular and Phylogenetic Databases
- Biorobotics
- Biosensors
- Brain Computer Interface
- Cellular-Computing
- Data Visualization
- DNA Computing
- Drug Discovery
- Ecoinformatics and Applications to Ecological Data
Analysis
- Emergent Properties in Complex Biological Systems
- Evolutionary Computing
- Functional Genomics, Proteomics
- Gene Expression Analysis
- Gene Expression Array Analysis
- Genes and their Regulation
- Immuno-Computing
- Medical Imaging and Pattern Recognition
- Metabolic Pathway Analysis
- Modelling, Simulation and Optimization of Biological
Systems
- Modern Computational Approaches in Genomics,
Proteomics and Transcriptomics
- Molecular Evolution and Phylogenetics
- Molecular Sequence Alignment and Analysis
- Motif Detection
- Nano-materials and Nano-composites
- Neural Computing
- Protein Structure Prediction and Molecular Simulation
- Query Languages, Interoperability, Bio-Ontology and
Data Mining
- RNA and Protein Folding and Structure Prediction
- Robustness and Evolvability of Biological Networks
- Sequence Search and Alignment
- Stem Cell Sequencing/Epigenomics analysis
- Structure Prediction and Folding
- Swarm-Computing
- Systems and Synthetic Biology
- Treatment Optimisation

Applied Biotechnology
- Agricultural Biotechnology
- Algae and photobiotechnology
- Bio-based products: materials
- Biocatalysis and biotransformation
- Bioeconomy
- Bioengineering at the m-Scale
- Bioenvironmental Engineering and Risk Assessment
- Biomaterials engineering and nanomedicine
- Bio-nanoparticles
- Biopharmaceuticals production
- Bioprocess engineering, modelling, measurement and control
- Biorefineries
- Bioremediation and Biodegradation
- Biosecurity
- Biosensors, Bioelectronics and Biochips, Tissue chips
- Biotechnology and its Applications
- Clinical and Cellular Immunology
- Disease Outbreak Assessment
- Downstream processing and separation science
- Environmental Biotechnology
- Food Processing and Technology
- Industrial Biotechnology
- Marine and Ocean Biotechnology
- Medical Biotechnology and Biomedical Engineering
- Membrane technology
- Metabolic engineering
- Microbial and Biochemical Technology
- Microbiology
- Microorganism Technology
- Molecular, cellular and process biothermodynamics
- Nano science and Nanotechnology
- Neuroscience and Neuroengineering
- Omics Technologies
- Petroleum and Environmental Biotechnology
- Pharmaceutical Biotechnology
- Regulatory And Economical Aspects In Biotechnology
- Renewables, biofuels and bioenergy
- Stem Cell Research and Tissue Science Engineering
- Synthetic biology
- Systems bio(techno)logy
- hermodynamics of chemical and pharmaceutical systems

Biochemistry and Molecular Biology of Plants
- Bio-drug discovery
- Bioenvironmental Engineering
- Marine biochemicals
- Marine biosecurity and biodefense
- Microbial Technology
- Modeling and simulation
- Molecular Biosciences
- Molecular Microbiology and its applications
- Nanobiotechnology
- Nonthermal processing for improving food safety
- Plant Biotechnology
- Produce disinfection and antimicrobials
- Protein engineering
- Proteins and peptides: Bioinformatics, Structure and Function
- Storage, processing and packaging
- Stress Physiology and Molecular Biology
- Toxicology and safety evaluation

Food Engineering and Biotechnology
- Biocatalysis, organocatalysis and nanobiotechnology
- Biological and biomedical imaging
- Biomedical Computational drug discovery
- Bio-MEMS and microbioreactors
- Biomimetic and self-assembled materials
- Bioremediation of polluted sites
- Biosensors and molecular diagnostics
- Drug screning and pharmaceutical synthesis
- Enzyme biotechnology
- Gene expression databases
- Gene regulation
- Marine Biotechnology
- Medical and biological devices
- Medical Biotechnology
- Nanoparticle sequestration in biomolecules
- Nanoparticles, nanocomposites, and nanoporous materials for
bio-applications
- Protein and gene delivery systems
- RNA and DNA structure and sequencing

Bioscience Engineering
- Bioengineering Applications for people with disabilities and
the elderly
- Biological Systems and Models
- Biomaterials
- Biomedical Data Engineering
- Biomedical Image Processing and Analysis
- Body\'s and Cell\'s Bio-signatures
- Computer Assisted Intervention Systems
- Engineering Models in Bio-Medicine
- Medical Robotics
- Microarray Technologies
- Nano-Bio-Computing
- Nano-Mechanisms for Molecular Systems
- Nano-Medicine

Biomedicine Engineering
- Bioinformatics of Diseases
- Biological Data Mining and Visualization
- Biomedical Intelligence and Clinical Data Analysis
- BioMedical Signal/Image Analysis
- Biomedical Text Mining and Ontologies
- Comparative Genomics
- Computational Modeling and Data Integration
- Computational Systems Biology
- Gene Regulation and Transcriptomics
- Massively Parallel Sequencing and Applications
- Microarray Data Analysis
- New Emerging Areas
- Protein Structure, function, and interactions
- Sequence Analysis, Evolution and Phylogeny
- Translational Genomics in Engineering

Abstract Submission:
Abstracts not exceeding 300 words on any of the aforesaid themes should be sent to the Organizing Secretary through email at آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید on or before 15th April, 2014. Intimation of Acceptance of Abstract will be issued within 24 to 48 hrs of submission time.

Submission of Full Length Research Paper

Full length research paper, maximum in 6 pages should be submitted by 17th April, 2014 through email at - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
Intimation of Acceptance of Full Paper will be issued within 24 to 48 hrs of submission time.

Submission of Registration fees latest by 19th April, 2014.
Registration process can be initiated after receiving acceptance letter of full paper.

Accommodation

Free one day Accommodation will be available to the limited no. of out station non N.C.R. Delegates at JNU guest house and nearby other guest houses/hotels around conference venue.
The Tariff rate for next day and subsequent day accommodation is as follows: Double-bed Room at Rs.800/- per person (Indian non N.C.R. delegates) and 40 USD for Foreign delegates on sharing basis per day (check out time noon to noon).
To and fro transportation facility from guest house to the conference Venue will be provided by the organizer.

Mandatory steps to be followed:
1. In case of multi authored research paper, at least one Registration is mandatory.
2. In case other author/co-author wish to physically attend the conference they need to pay full Registration fees individually, separate Book/Journal and Certificate along with the conference kit will be issued to them. Co- Authors are requested to fill and submit separate Registration forms in case they are physically attending the conference.
3. Charges for extra copy of Book/Journal and Certificate for other Co-author (if required) should be paid along with preliminary Registration by the corresponding author.
4. Co-Authors will not be considered as accompanying person. Listeners are not entitled for free accommodation (it will be on paid basis). However they will be issued conference kit and participation certificate.

Registration

The participants are requested to register by sending the duly filled Registration form through e-mail along with their research paper and registration fees (through RTGS/ Wired Transfer or Online Transfer)

Foreign Participants as listener are not allowed, only authors from foreign country/countries will be allowed in this conference.

NOTE: In case Research article is accepted by the editorial committee it will be published and released on the day of conference in case the delegates are not able to physically present their paper due to some or other reason his/her research paper will be published (in absentia) and published copy along with certificate will be dispatched to his/her correspondence address by post just after the conference at no extra cost. All communication should be by e-mail/online only (no hard copy is required to be posted).

For further information and Latest Updates, Write us at
" آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

visit our Website
http://www.krishisanskriti.org/biotech


 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

طراحي سايت : ایران پژوهان