کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

لیست پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

 

لیست پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

پژوهشگاه دانش های بنیادی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

انستیتو بیوفیزیك و بیوشیمی
www.ibb.ut.ac.ir
بنیاد ایران شناسی
www.iranologyfo.or.ir
پژوهش: بانک تحقيقات و پروژه هاي دانشجويي کشور
http://www.pejohesh.com/
پژوهشکده امور اقتصادی
www.eri.ir
ایردن "پایکاه دندان پزشکی ایرانیان "
www.irden.com
پژوهشکده باقر العلوم
www.hawzah.net/Per/Marakez/bagher
پژوهشکده بين‌المللی تاريخ اجتماعی
http://www.iisg.nl/meca/index-fa.php
پژوهشکده حوزه و دانشگاه
www.hawzah.net/Per/Marakez/hozedan/hozedan.htm
پژوهشکده علوم شناختي
http://www.iricss.org/Pages/default.aspx
پژوهشکده قرآن و عترت
http://tasnim.ir/html/
پژوهشکده مطالعات راهبردي
www.risstudies.org
پژوهشکده مطالعات راهبردي(پايگاه خبري)
http://www.rissna.ir/index.asp
پژوهشكده آمار
www.src.ac.ir
پژوهشكده صنعت نفت
www.ripi.ac.ir
پژوهشكده غيرانتفاعي توسعه مديريت كاربردي ايران
http://www.mdii.org
پژوهشكده كودكان استثنایی
www.riec.ac.ir
پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش
http://www.rie.ir
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
www.iiees.ac.ir
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
http://www.ihcs.ac.ir
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
www.isca.ac.ir
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
www.iict.ir
دانشکده امور اقتصادی
www.sea.ac.ir
دانشکده پست و مخابرات
www.ictfaculty.ir
دانشکده علوم قضایی و امور اداری
www.fjs.ac.ir/
دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه
http://www.ipis.ir/IPIS/IPIS.asp?URL=http://www.ipis.ir/IPIS/NewsDetail.asp?ID=642
شبكه اطلاعات صنعتی ایران
www.iranindustry.org
فرهنگستان زبان و ادب فارسي
www.persianacademy.ir/
مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
www.jduniversity.ac.ir
مؤسسه آموزش عالی سجاد مشهد
www.sadjad.ac.ir
مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
www.ashrafi.ac.ir
مؤسسه آموزش عالی شیخ بهایی
www.shbu.ac.ir
مؤسسه مطالعات دریای خزر
www.caspianstudies.com/
مؤسسه نبی اكرم (ص) قم
www.ucna.ac.ir
مدرسه عالي شهيد مطهري
http://www.motahari.ac.ir
مرکز آموزش عالی فنی مهندسی شهيد باهنر
www.shtcb.ac.ir
مرکز اطلاع‌رساني تحقيق و توسعه ايران
http://www.irdic.ir
مرکز اطلاع‌رساني تحقيق و توسعه ايران
http://www.irdic.ir
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جموری
www.css.ir/
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
www.hawzah.net/Per/Marakez/sedasima
مرکز پژوهشهاي مجلس
www.majlis.ir/mhtml/
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
www.bhrc.ac.ir/phome.htm
مرکز تحقيقات سياست علمي کشور
http://www.nrisp.ac.ir
مرکز تحقیقات صدا و سیما
www.rcirib.ir/
مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهی اسلامی
www.hawzah.net/
مرکز تحقیقات علوم پایه
www.irost.com/
مرکز تحقیقات مخابرات ایران
www.itrc.ac.ir
مرکز ترجمه قرآن کریم
www.hawzah.net/Per/Marakez/quran
مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه
http://www.psrc.ac.ir/persian
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
www.causar.gov.ir
مركز آموزش مدیریت دولتی
www.smtc.ac.ir
مركز اسناد انقلاب اسلامي
www.irdc.org
مركز اطلاعات ساختمان و مسكن
www.icic.gov.ir
مركز اطلاعات نمايشگاه غذائي و كشاورزي ايران
www.iranagrofood.com
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
www.majlis.ir
مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري
www.css.ir
مركز تحقيقات بين المللى ژنتيك ايران
www.nrcgeb.ac.ir/
مركز تحقیقات تعلیم و تربیت
www.eaier.sch.ir/
مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى
farsi.noorsoft.org/
مركز مدارك و اطلاعات علمی ایران
www.irandoc.ac.ir
مركز مطالعات سايبر ژورناليسم
http://www.ertebatat.net/
منجي: پژوهشکده انتظار نور
http://monjee.com/news
موسسه آموزش عالی آزاد فناوران تهران
www.fanavaran.org
موسسه آموزش عالي غير انتفاعي صدر المتالهين
www.sadra.ac.ir
موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني
www.qabas.net
موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی
www.rici.ir
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
www.imps.ac.ir/indexfa.htm
موسسه مطالعات آمريکاي شمالي و اروپا وابسته به دانشگاه تهران
http://inaes.ut.ac.ir/Home/indexf.php
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
http://www.iichs.org/
موسسه مطالعات راهبردي فن‌آوري اطلاعات
http://www.irit.ir/
موسسه مطالعات ملي (درباره هويت و هويت ملي)
http://www.rinsweb.org/
موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش
http://www.sdil.org/index.aspx?siteid=1&pageid=148
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
http://www.ir-psri.com
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
http://www.ir-psri.com/
موسسه مطالعات و پژوهشهاي گمرک و تجارت
http://www.irancustoms.com/
موسسه مطالعات و پژوهشهاي وزارت بازرگاني
http://www.itsr.ir/
موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي وابسته به دانشگاه تهران
http://www.isrs-ut.com/farsi/index.htm
موسسه مطالعات و تحقيقات بين‌المللي تهران
http://www.did.ir/
موسسه مطالعات و تحقيقات زنان
http://www.iwsr.org/
موسسه مطالعات و تحقيقات فناوری
http://www.irost.org/persian/academic/index.asp?id=5&code=1
موسسه مطالعات و تحقيقات مبين
http://mobinsun.ir/
موسسه مطالعاتی انديشه سياسی اقتصادی
http://ispet.ir/html/index.php


موسسه تحقيقات خاک و آب

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

موسسه آموزش علمی - کاربردی

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند

موسسه تحقيقات فني مهندسي و کشاورزي

پژوهشكده بيوتکنولوژي کشاورزي

موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

موسسه تحقيقات علوم دامي کشور

موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي

موسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

مركز ترويج وتوسعه تكنولوژي هراز

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري

پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزي

موسسه تحقيقات پنبه

موسسه تحقيقات مرکبات

موسسه تحقيقات خرما و ميوه هاي گرمسيري

موسسه تحقيقات پسته

موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور

موسسه تحقيقات برنج کشور

معاونت تحقيقات برنج کشور ( آمل )

معاونت موسسه تحقيقات کشاورزي ديم (سرارود)

مرکز تحقيقات چاي

مرکز تحقيقات کرم ابريشم

مرکز ملي تحقيقات شوري

مرکز تحقیقات کم ابی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی

آخرین بروزرسانی (شنبه ، 9 اسفند 1399 ، 09:50)

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس