کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

شرایط و ضوابط بورس خارج اعلام شد/ جدول ظرفیت و رشته‌ها (93/2/2)

ایران کنفرانس

شرایط و ضوابط بورس خارج اعلام شد/ جدول ظرفیت و رشته‌ها

همزمان با انتشار دفترچه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 93 شرايط و ضوابط اعطاي بورس تحصيلي دوره دكتري تخصصي خارج از كشور، براي تأمين هيأت علمي و متخصصان مورد نياز مراكز آموزش عالي و پژوهشي و ساير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1393 هم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، در راستای تأمين نيروي انساني متخصص، متعهد، فعال، اثرگذار و توانمند در زمينه هاي مختلف علمي، بويژه در رشته هاي اولويت دار و مورد نياز كشور، در نظر دارد تعداد 109 نفر از افراد واجد شرايط از بين فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد و مربيان آموزشي و پژوهشي و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي كشور واجد شرايط را براي ادامه تحصيل در خارج از كشور برگزيند.

داوطلبان پس از پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه متمركز ) سال 1393 ، بررسي وضعيت علمي و مصاحبه حضوري با رعايت موارد ذيل انتخاب مي شوند.

شرايط اختصاصي داوطلبان ويژه بورس خارج از كشور:

حداقل ميانگين (معدل) نمره هاي دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيب 15 و 17 تراز شده و دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته و يا دكتری حرفه اي 17

حداكثر سن داوطلب در زمان تقاضا 30 سال.

تبصره 1: حداكثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروطی می تواند افزايش يابد از جمله الف) ايثارگران (فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان ) حداكثر 33 سال. ب) مربيان (رسمي، رسمي آزمايشي) عضو هيأت علمي واجد شرايط: حداكثر 33 سال.

نحوه پذيرش بورس و اعزام:

پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه متمركز) سال 1393 و اخذ بالاترين رتبه علمي و معرفي متقاضي به اداره كل بورس وزارت از طرف سازمان سنجش آموزش كشور.

تبصره 1: داوطلباني كه در دوره روزانه مجاز به انتخاب رشته هستند بدون توجه به اينكه در زمان ثبت نام بند مربوط به رشته هاي تحصيلي بورس خارج از كشور (بند 19 تقاضانامه ثبت نام اينترنتي) را علامتگذاري كرده و يا نكرده باشند، مي توانند نسبت به اعلام علاقمندي خود براي شركت در گزينش آن دسته از رشته هاي امتحاني كه براي آنها در جدول صفحات 4 تا 7 ظرفيت اعلام شده است، اعلام کنند. اعلام علاقمندي داوطلبان به شركت در گزينش رشته هاي بورس اعزام به خارج، در زمان تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي ميسر خواهد بود.

تبصره 2: در مرحله اول، اسامي دو برابر ظرفيت از بين علاقمندان توسط طرف سازمان سنجش آموزش كشور جهت انجام مراحل بعدي (مصاحبه) به اداره كل بورس و اعزام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي خواهند شد.

قبولي در مصاحبه علمي اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج و داشتن تأييد هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم از دیگر شرایط است.

پذيرفته شدگان اعزام بايد حداكثر تا 31 شهريور سال 1394 ، نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، اخذ اعلام نياز از دانشگاه ها، پذيرش مورد تأييد شوراي تخصصي اعزام، دريافت ويزا و ساير موارد اعزام اقدام كنند. پس از اتمام زمان مذكور، قبولي فرد (كان لم يكن) تلقي مي شود.

تبصره 2: حداقل کسب نمره زبان برای اعزام رشته هاي فني و مهندسي، كشاورزي و علوم پايه MSRT=55 و براي رشته هاي علوم انساني و هنر MSRT=60 و يا معادل آن در آزمون هاي TOEFL و IELTS ، TOLIMO تعيين شده است. داوطلبان بايد توجه داشته باشند كه افزون بر نمره مذكور، در صورتي كه دانشگاه پذيرش دهنده، قبولي و كسب نمره آزمون زبان خاصي را ملاك پذيرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده كند.

كشور مورد اعزام به تشخيص اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خواهد بود.

دانشگاه پذيرش دهنده، استاد راهنماي خارج، موضوع رساله دكتري و استاد ناظر داخلي (يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه محل خدمت مرتبط با تخصص پذيرفته شده) مي بايد در شوراي تخصصي اعزام اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج مورد تأييد قرار گيرند.

سپردن وثيقه كه ميزان آن با توجه به كشور محل تحصيل و بر اساس مصوبات شوراي مركزي بورس تعيين می شود.

طبق قانون اصلاح ماده ( 3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متاهل است.

دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد بايد تا 31 شهريور سال 1393 فارغ التحصيل شوند.

ساير شرايط:

امكان تبديل بورس خارج به داخل وجود ندارد.

اعزام داوطلبان يا مربيان آموزشي و پژوهشي واجد شرايط كه محل خدمت آتي آنان در ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي است مشروط به تقبل 100 درصد هزينه ها توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقت نامه رسمي از ساير دستگاه هاي اجرايي، با مطمح نظر قراردادن ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري ميسر خواهد بود.

مسؤوليت هرگونه مغايرت در ميانگين دروس (معدل) و اطلاعات و مدارك مورد نظر، متوجه متقاضي است و در صورت اثبات تخلف، پذيرش فرد، ابطال مي شود.

اعطاي بورس تحصيلي و مزاياي ناشي از آن صرفاً امتياز اعطايي از سوي سازمان امور دانشجويان است و در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.

كدرشته هاي امتحاني و ظرفیت های مورد نظر در جداول دفترچه آمده است که در اینجا به اختصار به آن اشاره می شود.

رشته هاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني علوم انساني

میزان ظرفیت
مردم شناسي، جمعيت شناسي، حقوق عمومي، حقوق بين الملل عمومي، مجموعه مدیریت، برنامه ريزي درسي، مديريت آموزشي، تكنولوژي آموزشي، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، روانشناسي عمومي، روانشناسي بالینی، روانشناسي سلامت، محيط زيست برنامه ريزي،مجموعه كارآفريني. آينده پژوهي. مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز. حقوق نفت و گاز. اقتصاد نفت و گاز. مجموعه مالي. تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي. فيزلوژي ورزشي با گرايشهاي: فيزلوژي ورزشي عصبي عضلاني، فيزلوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس، بیوشيمي و متابوليسم ورزشي. آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي یا گرایش های : حركات اصلاحي، امدادگر ورزشي، تربيت بدني ويژه. بيومكانيك ورزشي. 25 نفر

رشته هاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني علوم پايه

فسيل شناسي و چينه شناسي. زمين شناسي نفت. زمين شناسي زيست محيطي. شيمي كاربردي. فيتوشيمي. سلولي و ملكولي. زيست فناوري ميكروبي. آمار. زيست شناسي دريا (جانوران دريا و بوم شناسي دريا). فوتونيك. لرزه شناسي. زلزله شناسي. نانو شيمي شامل : نانو شيمي نظري، نانو پليمر، نانو مواد معدني، نانو سوپرامولكول. بيوانفورماتيك. 18 نفر

رشته هاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني فني و مهندسي

الكترونيك. مخابرات (سيستم). كنترل. مهندسي زلزله. مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايی. حمل و نقل. فتوگرامتري. سنجش از دور. ساخت و توليد. طراحي كاربردي زمينه مكانيك جامدات. مهندسي خودرو. سيستمهاي تعليق ، ترمز و فرمان. مهندسي راه آهن (ماشينهاي ريلي). مهندسي دريا. مهندسي هوا فضا (آئروديناميك). مهندسي هوا  فضا (جلو برندگي زمينه پيشرانش). سازه هاي هوائي. مكانيك پرواز و كنترل زمينه ماهواره. استخراج. مكانيك سنگ. مهندسي پليمر. صنايع پليمر. صنايع رنگ. آلودگي هوا. بيوالكترونيك. بيومكانيك. بيومتريال. مجموعه مهندسي صنايع. مهندسي نفت مخازن. هوش مصنوعي. مهندسي مواد و متالورژي. بيوتكنولوژي. محيط زيست. علوم و فناوري نانو ( نانو مواد، نانو شيمي، نانو الكترونيك، نانو مكانيك) . مهندسي هسته اي (شكافت، كاربرد پرتوها، راكتور، چرخه سوخت، پرتو پزشكي، گداخت). مهندسي فناوري اطلاعات. مهندسي سيستم هاي انرژي. 48 نفر

رشته هاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني كشاورزي و منابع طبيعي

مهندسي مكانيك بيوسيستم (طراحي ماشين هاي كشاورزي،انرژي هاي تجديدپذير، فناوري پس از برداشت). مكانيزاسيون كشاورزي. مجموعه علوم و صنايع غذايي. فرآورده هاي چند سازه چوب. بيولوژي و تكنولوژي خاك. اصلاح نژاد دام. سازه هاي آبي. مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي. بیابان زدايي. آبخيزداري (علوم و مهندسي آبخيزداري). 11 نفر

رشته هاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني هنر

مديريت پروژه و ساخت. معماري اسلامي. معماري و گرايش هاي آن. پژوهش هنر تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر. مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي. برنامه ريزي شهري. برنامه ريزي منطقه اي. برنامه ريزي شهري و منطقه اي. طراحي شهري. مديريت شهري. مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي. 6 نفر

رشته هاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني زبان

آموزش زبان روسي یک نفر
 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1403© : ایران کنفرانس