کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

جزئیات برگزاری آزمون های ارشد و دکتری پردیس های پولی/ اعلام رشته‌های بدون آزمون (93/6/10)

ایران کنفرانس

جزئیات برگزاری آزمون های ارشد و دکتری پردیس های پولی/ اعلام رشته‌های بدون آزمون

آزمون نيمه متمركز مقطع دكتري و آزمون متمركز مقطع كارشناسي ارشد در پرديس هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سال 93 صبح روز جمعه 21 شهریورماه برگزار می شود و کارت شرکت در آزمون از 18 شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون نيمه متمركز پذيرش دوره پرديس هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 93 در صبح روز جمعه 21 شهریورماه در 31  مركز استان  برگزار مي شود.

فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:00 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد. لینک مربوط به کارت شرکت در آزمون و برگه راهنما از روز سه شنبه 18 شهریورماه روي سايت اطلاع‌رساني سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و متقاضيان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد رهگيري و ...) خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت كارت شركت در آزمون اقدام کنند.

داوطلبان متقاضي شركت در این آزمون مي توانند از 19 تا 21 شهریورماه نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامي و هم چنين كد رشته محلهاي انتخابي خود اقدام کنند.

فهرست رشته محل های جدید علاوه بر رشته محلهاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در 17 شهریور ماه براي اطلاع داوطلبان منتشر خواهد شد كه داوطلبان مي توانند در صورت علاقمندي نسبت به انتخاب آنها در قسمت ويرايش اطلاعات اقدام کنند.

اعلام كد رشته محلهاي بدون آزمون پرديس هاي خودگردان مقطع دكتری 93
بر اساس اعلام سازمان سنجش در برخي از كدرشته هاي امتحاني مقطع دکتری ذکر شده در جدول زیر مشخص و درج شده است به دليل به حدنصاب نرسيدن داوطلبان ثبت نام كننده در اين مرحله آزمون به عمل نخواهد آمد اين داوطلبان با توجه به رشته محلهاي انتخابي براي مصاحبه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي معرفي خواهند شد.
اين دسته از داوطلبان مي توانند در تاریخ 19 تا 21 شهریورماه با مراجعه به سايت سازمان سنجش اطلاعات ثبت نامي خود را مشاهده کرده و درصورت نياز نسبت به ويرايش اطلاعات و رشته محلهاي انتخابي خود اقدام کنند.
كد رشته محلهاي آزمون پرديس هاي خودگردان مقطع دكتري 93- بدون آزمون
رديف
كدرشته
نام  رشته امتحاني
رديف
كد رشته
نام رشته امتحاني
1
2105
علوم جغرافيايي /5
25
2370
مهندسي نساجي /1
2
2107
مجموعه علوم تاريخي /1
26
2404
مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
3
2134
مجموعه باستانشناسي
27
2406
مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز/1
4
2143
مجموعه كلام
28
2407
مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز/2
5
2147
اقتصادنفت وگاز
29
2413
مجموعه علوم و صنايع غذايي /2
6
2155
مجموعه تربيت بدني /4
30
2414
مجموعه علوم و صنايع غذايي /3
7
2201
زمين شناسي /1
31
2423
مجموعه علوم خاك /4
8
2203
زمين شناسي /3
32
2428
مجموعه علوم و مهندسي اب /2
9
2208
زمين شناسي /7
33
2438
مجموعه ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستايي /2
10
2210
زمين شناسي /9
34
2440
بيماري شناسي گياهي
11
2214
مجموعه شيمي /4
35
2441
مجموعه علوم جنگل /1
12
2219
هواشناسي
36
2443
مجموعه علوم جنگل /2
13
2224
علوم جانوري /2
37
2447
مجموعه شيلات /2
14
2235
فيزيك دريا
38
2448
مجموعه مرتع داري و آبخيزداري و بيابان زدايي /1
15
2236
زيست شناسي دريا
39
2449
مجموعه مرتع داري و آبخيزداري و بيابان زدايي /2
16
2239
فوتونيك
40
2450
مجموعه مرتع داري و آبخيزداري و بيابان زدايي /3
17
2244
نانوشيمي
41
2701
جراحي دامپزشكي
18
2246
بيوانفورماتيك
42
2707
پاتولوژي دامپزشكي
19
2328
مجموعه مهندسي مكانيك /8
43
2708
بهداشت و بيماري هاي طيور
20
2330
مهندسي دريا
44
2709
بيوشيمي
21
2331
مهندسي هوا-فضا/1
45
2711
بهداشت موادغذايي
22
2335
مهندسي معدن /1
46
2719
زيست فناوري /بيوتكنولوژي
23
2339
مجموعه مهندسي پليمر/1
47
2722
فارماكولوژي دامپزشكي
24
2366
مهندسي هسته اي /2
48
2725
بافت شناسي مقايسه اي دامپزشكي
جزئیات آزمون  متمركز پذيرش دانشجو در دوره هاي مجازي و پرديس هاي خودگردان در مقطع كارشناسي ارشد سال 93

آزمون متمركز پذيرش دانشجو در دوره هاي مجازي و پرديس هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مقطع كارشناسي ارشد سال 93 صبح روز جمعه 21 شهریورماه در 31 مرکز استان برگزار می شود.

فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:00 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد. لینک مربوط به کارت شرکت در آزمون و برگه راهنما از روز سه شنبه 18 شهریورماه روي سايت اطلاع‌رساني سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و متقاضيان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد رهگيري و ...) خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت كارت شركت در آزمون اقدام کنند.

داوطلبان متقاضي شركت در این آزمون مي توانند از 19 تا 21 شهریورماه نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامي و هم چنين كد رشته محلهاي انتخابي خود اقدام کنند.

فهرست رشته محل های جدید علاوه بر رشته محلهاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در 17 شهریور ماه براي اطلاع داوطلبان منتشر خواهد شد كه داوطلبان مي توانند در صورت علاقمندي نسبت به انتخاب آنها در قسمت ويرايش اطلاعات اقدام کنند.

اعلام كد رشته محلهاي بدون آزمون پرديس هاي خودگردان مقطع کارشناسی ارشد 93
بر اساس اعلام سازمان سنجش در برخي از كدرشته هاي امتحاني مقطع دکتری ذکر شده در جدول زیر مشخص و درج شده است به دليل به حدنصاب نرسيدن داوطلبان ثبت نام كننده در اين مرحله آزمون به عمل نخواهد آمد اين داوطلبان با توجه به رشته محلهاي انتخابي براي مصاحبه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي معرفي خواهند شد.

اين دسته از داوطلبان مي توانند در تاریخ 19 تا 21 شهریورماه با مراجعه به سايت سازمان سنجش اطلاعات ثبت نامي خود را مشاهده کرده و درصورت نياز نسبت به ويرايش اطلاعات و رشته محلهاي انتخابي خود اقدام کنند.

كد رشته محلهاي آزمون پرديسهاي خودگردان مقطع كارشناسي ارشد 93- بدون آزمون
رديف
كدرشته
نام  رشته امتحاني
رديف
كد رشته
نام رشته امتحاني
1
1103
سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
35
1288
مديريت نساجي
2
1104
مجموعه زبان عربي
36
1294
مجموعه ايمني صنعتي
3
1108
مجموعه علوم اجتماعي
37
1301
مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع و ابخيزداري
4
1109
فرهنگ وزبان هاي باستاني
38
1302
مجموعه مهندسي كشاورزي اب
5
1110
مجموعه زبان شناسي
39
1303
مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت و اصلاح نباتات
6
1113
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3
40
1304
مهندسي كشاورزي- اقتصادكشاورزي
7
1114
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4
41
1305
مهندسي كشاورزي -علوم باغباني
8
1116
مجموعه فلسفه
42
1306
مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي
9
1120
مجموعه زبان فرانسه
43
1307
مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري
10
1123
مجموعه علوم تربيتي /3
44
1308
مهندسي كشاورزي -علوم خاك
11
1125
مجموعه مديريت جهانگردي
45
1309
مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور
12
1132
مجموعه باستان شناسي
46
1310
مهندسي توليدات گياهي
13
1140
پژوهش علوم اجتماعي
47
1311
مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات
14
1201
مجموعه علوم زمين
48
1312
مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب
15
1202
مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
49
1313
مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي
16
1204
مجموعه فيزيك
50
1314
مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي
17
1205
مجموعه فوتونيك
51
1315
مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي
18
1207
امار و  كاربردها
52
1317
مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست
19
1209
مجموعه علوم كامپيوتر
53
1319
مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
20
1213
زيست شناسي -علوم گياهي
54
1321
مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان
21
1214
زيست شناسي -علوم جانوري
55
1322
مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
22
1215
محيط زيست دريا
56
1323
مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي
23
1216
مجموعه زيست شناسي دريا
57
1324
مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي در كشاورزي
24
1217
علوم دريايي واقيانوسي /فيزيك دريا/
58
1325
مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي
25
1255
مجموعه مهندسي پليمر
59
1326
مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
26
1262
مديريت درسوانح طبيعي
60
1327
مديريت كشاورزي
27
1263
مهندسي نقشه برداري
61
1360
مجموعه هنرهاي موسيقي
28
1266
مجموعه دريانوردي
62
1362
طراحي صنعتي
29
1268
مجموعه مهندسي معدن
63
1501
انگل شناسي دامپزشكي
30
1273
نانوفناوري -نانومواد
64
1502
فيزيولوژي دامپزشكي
31
1279
مجموعه مهندسي هوافضا
65
1504
بافت شناسي دامپزشكي
32
1285
مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي
66
1505
باكتري شناسي دامپزشكي
33
1286
مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
67
1507
بهداشت و كنترل كيفي موادغذايي
34
1287
مهندسي طراحي محيطزيست
68
1509
بيوشيمي باليني
 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس