کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

جزئیات تخفیف‌ شهریه دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (94/7/5)

ایران کنفرانس

جزئیات تخفیف‌ شهریه دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه‌ آزاد در بخشنامه‌ای جزئیات اعطای تخفیف به دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد را تشریح کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه‌ آزاد اسلامی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: «به منظور بررسی مدارک و مستندات دانشجویان مشمول شرایط استفاده از تخفیف‌های دانشجویی و اعطای تخفیف به آنان با رعایت صرفه و صلاح واحد، کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی واحد تشکیل و به امور مربوط رسیدگی خواهد کرد. این کمیته متشکل از رئیس واحد (رئیس کمیته)، معاون اداری و مالی (عضو)، معاون آموزشی (عضو)، معاون دانشجویی فرهنگی ( به عنوان عضو و دبیر کمیته ) است.»

میرزاده در این بخشنامه تأکید کرد: «همچنین تخفیف شهریه شامل دانشجویانی که کل شهریه آنان توسط نهادها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی پرداخت می‌شود و دانشجویان میهمان و بورسیه، نمی‌شود. دانشجویان در صورت داشتن شرایط برخورداری از چند تخفیف به بیشترین میزان تخفیف با تایید کمیته تخفیفات شهریه استان 10% نیز اضافه شود.»

در این بخشنامه خاطر نشان شده است: «رؤسای واحدها و مراکز آموزشی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که دانشجویان به جای استفاده از تخفیف شهریه از وام‌های صندوق رفاه دانشجویان مورد حمایت مالی قرار گیرند. همچنین تخفیف شهریه فقط به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که داشتن شرایط تخفیف این آیین‌نامه برای کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی واحد محرز شده باشد.»

همچنین تأکید شده است: «با توجه به محدودیت سقف اعطای تخفیف، کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی واحد باید تمامی درخواست‌ها را با توجه به شرایط مالی و اقتصادی دانشجو و یا سرپرست وی بررسی و اولویت‌بندی برای اعطای تخفیف صورت گیرد. کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی واحد در خصوص بدهی دانشجویان، مجاز به اعطای تخفیف نیستند و تنها در صورت داشتن شرایط، مجاز به اعطای تخفیف در همان نیمسال تحصیلی است.»

میرزاده در این بخشنامه اعلام کرد: «تمهیداتی در نظر گرفته شده تا از کمک خیرین نیز استفاده شود، و این خیرین کل یا بخشی از شهریه تعدادی از دانشجویان مستحق که از سوی واحد شناسایی می‌شوند به طور مستقیم یا از طریق صندوق رفاه دانشجویان که برای این امر سر فصل خاصی دارد بر عهده گیرند.»

در این بخشنامه تأکید شد: «لازم به ذکر است با توجه به اختیارهای کمیته‌های تخفیفات شهریه استان و واحد، ضروری‌ است کلیه درخواست‌های دانشجویان توسط کمیته مذکور بررسی شده و از اعزام دانشجویان به سازمان مرکزی اکیداً خودداری شود. همچنین ابلاغ مجوز تخفیف دانشجویی باید توسط رئیس و یا دبیر کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی دانشگاه صورت پذیرد و صدور ابلاغ تخفیف توسط مرجع دیگری در سازمان مرکزی معتبر نخواهد بود.»

در این بخشنامه درباره محل تأمین اعتبار تخفیف‌های شهریه اعلام شد: «اعتبار مجاز برای هر واحد دانشگاهی حداکثر تا سقف0.75% کل شهریه دریافتی است. به عبارتی دیگر مانده حساب تخفیف شهریه در تراز آزمایشی واحدها نباید از 0.75% مانده حساب شهریه تجاوز کند. همچنین تخفیف‌هایی که توسط کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی دانشگاه ابلاغ می‌شود مشمول سقف 0.75% کل شهریه نمی‌شود.»

بر طبق مندرجات این بخشنامه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نیز شامل این تخفیف‌ها با شرایط زیر می‌شوند: «برای آن دسته از کارمندان دانشگاه‌ آزاد اسلامی که در یکی از مقاطع تحصیلی پذیرفته شده و ادامه تحصیل می‌دهند 30% تخفیف در شهریه تحصیلی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی (اعم از پیوسته و ناپیوسته)، 25% تخفیف در مقطع کارشناسی‌ارشد و 15% تخفیف برای مقاطع دکتری حرفه‌ای و تخصصی در نظر گرفته می‌شود. این تخفیف‌ها تنها شامل حال کارمندان رسمی (قطعی یا آزمایشی) می‌شود، کارمندانی که قصد دارند از این تخفیف‌ها استفاده کنند باید رشته تحصیلی با شغل آنها انطباق داشته باشد، همچنین محل تحصیل و محل کار آنها از هم متفاوت باشد.»

همچنین تأکید شد: «تخفیف ذکر شده مشمول دانشجویان واحدهای بین‌المللی، واحدهای برون‌مرزی و واحدهای الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌شود و حداکثر میزان اعطای تخفیف در طول تحصیل برای دوره‌های کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 4 نیمسال، کارشناسی پیوسته 8 نیمسال، دکتری حرفه‌ای، 12 نیمسال و دکتری تخصصی 6 نیمسال است.»

لازم به ذکر است در بخشنامه اعلام شده چنانچه دانشجو مشروط شود در نیمسال بعد مشمول تخفیف نمی‌شود. اعطای تخفیف در هر نیمسال تنها با ارائه گواهی اشتغال به کار میسر است.

بر طبق این بخشنامه خانواده کارکنان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز می‌توانند با توجه به جدول زیر از تخفیف‌های دانشجویی استفاده کنند.

جدول شماره 1 : درصد تخفیف برای اعضا خانواده کارکنان و اعضاء هیأت‌علمی براساس مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی میزان تخفیف کارکنان، همسر و فرزندان تحت تکفل تخفیف اعضاء هیات علمی، همسر و فرزندان تحت تکفل
کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) 20% 20%
کارشناسی ارشد 15% 15%
دکتر حرفه ای 10% 10%
دکتری تخصصی 10% 10%

 

در بخش دیگری از این بخشنامه اعلام شد که دانشجویان ممتاز علمی که موفق به دریافت رتبه اول تا سوم ورودی هر رشته مقطع و در هر سال تحصیلی باشند نیز می‌توانند طبق جدول زیر از تخفیف‌های دانشجویی استفاده کنند.

جدول شماره 2 : شرایط احراز دانشجویان ممتاز در هر سال تحصیلی

مقطع تحصیلی واحدهای درسی اخذ شده در نیمسال مربوط میزان نمره و میانگین در نیمسال مربوط ملاحظات
کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 18 واحد و بالاتر در هیچ درسی نمره کمتر از 12 نداشته و میانگین نمرات در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم‌پزشکی 17، علوم پایه و کشاورزی 18،علوم انسانی و هنر از 19 کمتر نباشد. بدون احتساب دروس پیش نیاز، جبرانی
کارشناسی ارشد 8 واحد بالاتر در هیچ درسی نمره کمتر از 14 نداشته و میانگین نمرات در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم‌پزشکی 16، علوم‌پایه و کشاورزی 17،علوم‌انسانی، هنر و پزشکی از 18 کمتر نباشد. بدون احتساب دروس پیش نیاز، جبرانی
دکتری حرفه ای 15 واحد بالاتر در هیچ درسی نمره کمتر از 14 نداشته و میانگین نمرات کمتر از 16 نباشد. بدون احتساب دروس پیش نیاز، جبرانی

میرزاده در این بخشنامه اعلام کرد: «در صورتی که بر اساس سر فصل رشته مقطع مربوطه، امکان اخذ درس تا سقف تعیین شده وجود نداشته باشد و در نتیجه تعداد واحدهای درسی کمتر از تعداد یاد شده در جدول فوق باشد دانشجویان ممتاز مشمول دریافت تخفیف شهریه می‌شوند. همچنین تخفیف دانشجویان رتبه اول تا سوم ، مشمول دوره دکتری تخصصی نمی‌شود.»

همچنین تأکید شد: « به دانشجویان رتبه اول در هر رشته ورودی هر سال در مقاطع ذکر شده در جدول، معادل 15% و برای رتبه‌های دوم و سوم معادل 10% در نیمسال بعد تخفیف شهریه تعلق می‌گیرد. لازم به ذکر است تخفیف شهریه شامل نیمسال تابستانی نمی‌شود. دانشجویان ممتاز برای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ،از سال ورود، حداکثر 3 نیمسال، کارشناسی پیوسته 7 نیمسال و دکتری حرفه‌ای 10 نیمسال می‌توانند از مفاد این ماده استفاده نمایند.»

در بخش دیگری از بخشنامه آمده است که : « به منظور جذب نخبگان علمی و تشویق پذیرفته‌شدگان ممتاز آزمون سراسری برای ثبت‌نام در دانشگاه آزاد اسلامی تخفیف‌هایی به شرح جدول‌های شماره 3 و 4 در طول تحصیل در نظر گرفته شده است»

جدول شماره 3: تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون کارشناسی و دکتری حرفه‌ای

مجموعه مقطع پذیرش 25% تخفیف در طول تحصیل 15% تخفیف در طول تحصیل
فنی مهندسی کارشناسی نفرات اول تا پانزدهم نفرات شانزدهم تا سی‌ام
علوم تجربی و کشاورزی کارشناسی و دکتری حرفه‌ای نفرات اول تا پانزدهم نفرات شانزدهم تا سی‌ام
علوم‌انسانی کارشناسی نفرات اول تا دهم نفرات یازدهم تا بیستم
زبان‌های خارجی کارشناسی نفرات اول تا دهم نفرات یازدهم تا بیستم
هنر کارشناسی نفرات اول تا دهم نفرات یازدهم تا بیستم
پزشکی دکتری حرفه‌ای نفرات اول تا پنجم نفرات ششم تا دهم

جدول شماره 4: تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون کارشناسی ارشد

تعداد شرکت کنندگان حاضردر آزمون نفر اول نفر دوم نفر سوم
500-100 نفر 10% 8% 5%
500-100 نفر 15% 10% 10%
بیشتراز1000نفر 25% 15% 10%

لازم به ذکر است در این بخشنامه تأکید شده است که : «این ماده شامل پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی نمی‌شود. همچنین سقف مجاز اعطای تخفیف برای واجدین شرایط این ماده در مقاطع کارشناسی پیوسته 8 نیمسال، کارشناسی ارشد 4 نیمسال و برای دکتری حرفه‌ای 10 نیمسال است. در صورتیکه دانشجویان مشمول این ماده در هر نیمسال از دوره تحصیلی خود مشروط شوند از نیمسال بعد مشمول اعطای تخفیف نخواهند بود.»

همچنین جهت تشویق دانشجویانی که طول مدت تحصیل در مسابقات ورزشی منطقه‌ای و سراسری دانشگاه آزاد اسلامی، مسابقات کشوری، تورنمنت‌های بین‌المللی (اعم از مسابقات آسیایی، جهانی و چند کشور) به مدال دست پیدا کنند به عنوان دانشجویان قهرمان شناخته می‌شوند و به تناسب عناوین قهرمانی، تخفیف شهریه به شرح جدول شماره 5 تعلق می‌گیرد.

جدول شماره 5: میزان تخفیف شهریه دانشجویان قهرمان

ردیف سطح قهرمانی

مرتبه قهرمانی اول

مرتبه قهرمانی دوم

مرتبه قهرمانی سوم

1 قهرمانی استانی دانشگاه آزاد اسلامی 15% 10% 5%
2 قهرمانی کشوری (فدراسیون ورزشی) 25% 20% 15%
3 مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی، المپیاد دانشجویی کشور 30% 25% 20%
4 مسابقات بین‌المللی،غرب آسیا،داخل سالن،مسابقات ساحلی آسیا،پیشکسوتان،مسابقات آسیا،اقیانوسیه،آسیایی جهانی سبک،رشته‌های رزمی آسیایی 35% 30% 25%
5 بازی‌های کشورهای اسلامی،مسابقات آسیایی (تمام رده‌ها)،جهانی (نوجوانان،جوانان) ارتش‌های جهان،دانشجویان آسیا،بازی‌های ساحلی آسیا،باشگاه های آسیا،رشته‌های رزمی جهانی 50% 45% 40%
6 مسابقات جهانی بزرگسالان 55% 50% 45%
7 یونیورسیاد،دانشجویان جهان،بازیهای آسیایی،پارآسیایی 80% 70% 60%
8 المپیک و پارالمپیک 100% 90% 80%

 

میرزاده در این بخشنامه تأکید کرد : «مسابقاتی که با عنوان کاپ و جام برگزار می‌شود معادل ردیف 4 محاسبه می‌شود. همچنین داورانی که دارای درجه بین‌المللی هستند و با گواهی وزارت ورزش و جوانان، داوری آنان در رویدادهای ورزشی سطح‌بندی شده، پس از تائیدیه معاونت ورزش دانشگاه مشمول تخفیف شهریه ردیف دوم جدول فوق می‌شوند. همچنین اعطای تخفیف شهریه به تنها در صورتی خواهد بود که این دانشجویان و داوران با دانشگاه‌ آزاد اسلامی همکاری مداوم داشته باشند.»

علاوه بر تخفیف‌های ذکر شده به دانشجویان و مربیانی که در رشته‌های مختلف ورزشی به صورت تیمی حائز عناوین (تیم‌های اول ،دوم و سوم) هستند نیز تخفیف تعلق می‌گیرد.

در بخشنامه ذکر شده است: «دانشجویانی که مقام‌های اول، دوم و سوم را کسب کرده‌اند در مقاطع تحصیلی کاردانی،کارشناسی ناپیوسته 4 نیمسال، کارشناسی پیوسته 8 نیمسال ،کارشناسی ارشد 4 نیمسال، دکتری تخصصی 3 نیمسال و دکتری حرفه‌ای 6 نیمسال مشمول تخفیفات مندرج در جدول فوق می‌شوند.»

همچنین بخشنامه مشخص کرد: «سقف اعطای تسهیلات ردیف‌های 1، 2 و3 جدول فوق صرفاً برای هر حکم قهرمانی یک نیمسال تحصیلی، و سقف اعطای تسهیلات ردیف 4 جدول فوق صرفاً دو نیمسال تحصیلی و برای هر حکم قهرمانی قابل اجرا است. به علاوه به دانشجویانی که در دوران تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب مدال در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک و پاراالمپیک می‌شوند به عنوان پاداش به ترتیب دو، سه و چهار سکه بهار آزادی یا معادل ریالی آن بنا به پیشنهاد معاونت ورزش دانشگاه و تایید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اهدا می‌شود.»

بر طبق این بخشنامه به دانشجویانی که به عنوان ورزشکار در باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه شاغل هستند علاوه بر تسهیلات فوق به تشخیص معاونت ورزشی دانشگاه از 10% تا 20% تخفیف شهریه ویژه تعلق خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از این بخشنامه جزئیات تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم را به شرح زیر اعلام کرد: « دانشجویانی که در رشته‌های حفظ و ترجمه فارسی قرآن‌کریم و قرائت در مسابقات یا جشنواره‌های قرآن و عترت داخلی یا خارجی حائز رتبه می‌شوند می‌توانند از این تخحفیف‌ها استفاده کنند. زمان اعطای تخفیف شهریه، اولین نیم‌سال تحصیلی پس از احراز رتبه و دریافت گواهی و تائیدیه مربوطه است.»

در ادامه عنوان شد: «دانشجویان حافظ قرآن کریم در بدو ورود به دانشگاه جهت برخورداری از امتیازهای اعطایی این آیین‌نامه، درخواست خود را به کانون قرآن و عترت واحد ارائه می‌دهند. کانون قرآن وعترت نسبت به برگزاری آزمون حفظ و ترجمه فارسی قرآن کریم اقدام نموده و در صورت کسب حداقل 80 امتیاز از 100 امتیاز، در خواست دانشجو را جهت برگزاری آزمون، تعیین رتبه و صدور گواهی به مرکز فعالیت‌ها و پژوهش های قرآن و عترت ارسال می‌کند. همچنین اعطای مجدد تخفیف‌های مورد نظر به قاریان ممتاز کشوری فقط در صورت کسب رتبه بالاتر امکان‌پذیر است.»

 

جدول شماره 6: تخفیف اعطایی شهریه به دانشجویان حافظ برجسته قرآن کریم

سطح مسابقات یا جشنواره

مقطع حفظ و ترجمه فارسی

تخفیف اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

رتبه اول

تخفیف اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

رتبه دوم

تخفیف اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

رتبه سوم

تامین کننده تخفیف شهریه
مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی –سطح استان

10جزء

15جزء

20 جزء

25جزء

30 جزء

5

10

10

15

20

-

-

5

10

15

-

-

5

5

10
100% توسط واحد دانشگاهی با ارائه گواهی از مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت
مسابقات سراسری دانشگاه آزاداسلامی،دانشگاه دولتی،مسابقات کشوری،سازمان اوقاف و امور خیریه

10 جزء

15 جزء

20 جزء

25 جزء

30 جزء

10

10

15

20

25

-

-

10

15

20

-

-

5

10

15
50% توسط واحد دانشگاهی مربوط و 50% توسط سازمان مرکزی ارایه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزار کننده و تایید مرکز فعالیت ها پژوهش های قرآن و عترت
مسابقات بین‌المللی

15 جزء

20جزء

25 جزء

30 جزء

20

20

25

30

15

15

20

25

10

10

15

20
50% توسط واحد دانشگاهی مربوط و 50% توسط سازمان مرکزی ارایه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزار کننده و تایید مرکز فعالیت ها پژوهش های قرآن و عترت

جدول شماره 7: تخفیف‌های اعطایی شهریه به دانشجویان قاری برجسته قرآن کریم

سطح مسابقات یا جشنواره ها

تخفیف های اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

اول

تخفیف های اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

دوم

تخفیف های اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

سوم

تامین کننده ی تخفیف شهریه
مسابقات سراسری آموزشی قرآن و عترت – سطح استان 15 10 5 100% توسط واحد دانشگاهی با ارائه گواهی از مرکز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت
مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه دولتی،مسابقات کشوری،سازمان اوقاف و امور خیریه 20 15 10

50% توسط واحد دانشگاهی

50% توسط سازمان مرکزی ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزار
مسابقات بین‌المللی 30 25 20 کننده و تایید مرکز فعالیت‌ها و پژوهش‌های قرآن و عترت

به‌علاوه در این بخشنامه اعلام شده است دانشجویانی که موفق به کسب رتبه اول تا سوم در مسابقات بین‌المللی قرائت یا حفظ قرآن کریم می‌شوند از تخفیف مقرر در جدول فوق در مدت باقیمانده از تحصیل استفاده می‌کنند.

بخشنامه برای نفرات برتر مسابقات فرهنگی، هنری نیز تخفیف شهریه در نظر گرفته است و دانشجویانی که در مسابقات فرهنگی، هنری دانشگاه شرکت کرده و مقام کسب کنند برحسب جدول زیر یک نیم سال تحصیلی از تخفیف شهریه از محل بودجه فرهنگی برخوردار می‌شوند.

جدول شماره 8: تخفیف نفرات برتر مسابقات سراسری فرهنگی، هنری

ردیف سطوح مسابقات

امتیاز اعطایی به ترتیب رتبه برای یک ترم تحصیلی

اول

امتیاز اعطایی به ترتیب رتبه برای یک ترم تحصیلی

دوم

امتیاز اعطایی به ترتیب رتبه برای یک ترم تحصیلی

سوم

تایید کننده امتیاز تامین کننده تخفیفات
1 استان 15 10 5 دبیرهیات امنای استانی واحد دانشگاهی
2 کشوری 20 15 10 معاونت فرهنگی سازمان مرکزی

50%واحد دانشگاهی

50%سازمان مرکزی

میرزاده در این بخشنامه اعلام کرد: «با توجه به اینکه ارتقای سطح فعالیتهای پژوهشی و جذب نخبگان از محورهای اساسی و حیاتی دانشگاه است، در نتیجه دانشجویان عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان بر طبق این بخشنامه و با توجه به عضویت دائم و مستمر در باشگاه و میزان فعالیت در هر سال تحصیلی یک بار بنابر پیشنهاد شورای باشگاه و تایید رئیس باشگاه طبق جدول زیر به اخذ لوح تقدیر مفتخر می‌شود.»

جدول شماهر 9: نحوه تشویق دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی

نوع فعالیت نوع تشویق
قرائت مقاله در همایش‌ها لوح تقدیر
چاپ مقاله در همایش‌ها و مجلات معتبر لوح تقدیر
قرائت مقاله در همایش‌ها لوح تقدیر و 10% تخفیف شهریه
ترجمه، تالیف و گردآوری کتاب لوح تقدیر و 15% تخفیف شهریه

رتبه اول مسابقات علمی و جشنواره‌های رسمی کشوری (اعم از عضو باشگاه یا غیر عضو)

لوح تقدیر و 20% تخفیف شهریه

در ادامه بخشنامه تأکید شد: «چنانچه دانشجو در بیش از یک مورد حائز شرایط شود در صورت تایید کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی استان در اولین نیمسال بعد از احراز شرایط به شرط آنکه مجموع تخفیف بیش از 30% شهریه نباشد تخفیف شهریه اعمال خواهد شد.»

 

رئیس دانشگاه آزاد در این بخشنامه اعلام کرد: «به منظور حمایت از نخبگان علمی دانشجویانی که در مسابقات آسیایی و جهانی رتبه‌های اول تا سوم را با تایید معاونت پژوهشی دانشگاه کسب کنند نیز می‌توانند از تخفیف‌هایی به شرح زیر در مدت زمان تحصیل استفاده کنند.»

جدول شماره 10: تخفیف دانشجویان دارای عناوین علمی

عنوان رتبه اول دوم سوم
آسیایی 30% 25% 20%
جهانی 35% 30% 25%

 

همچنین میرزاده در این بخشنامه اعلام کرد: « جهت کمک و رفاه حال خانواده‌هایی که هم زمان بیش از یک دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند و توان پرداخت شهریه را به صورت کامل ندارند،پس از تایید کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی واحد تا مقطع کارشناسی ارشد و تایید کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی استان برای مقاطع دکتری حرفه‌ای و تخصصی در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نباشد می‌توانند از تخفیف‌ شهریه به شرح زیر استفاده کنند.»

جدول شماره 11: میزان تخفیف دانشجویانی که بیش از یک دانشجو در خانواده در دانشگاه آزاد اسلامی دارند.

تعداد اعضای خانواده کاردانی و کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری حرفه‌ای و تخصصی
2 نفر 15% 10% -
3 نفر 20% 15% 5%
بیش از سه نفر 25% 20% 5%

در ادامه تأکید شد: «در نیمسال اول تحصیلی شرط معدل منظور نمی‌شود.همچنین جهت رعایت سقف 0.75% از کل شهریه در واحد دانشگاهی، میزان تخفیف جدول فوق بنا بر نظر کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی قابل تعدیل است.»

همچنین به منظور تشویق و توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه، به دانشجویانی که طرح‌های کارآفرینی برگزیده ارائه نموده‌اند به شرح زیر بر اساس بخشنامه تخفیف تعلق می‌گیرد، لازم به ذکر است طرح کار آفرینی برگزیده کشوری و استانی باید توسط شورای پژوهشی واحد دانشگاهی تایید شده باشد.
طرح کارآفرینی برگزیده کشوری معادل 30%
طرح کارآفرینی برگزیده استانی 20%
طرح کارآفرینی برگزیده واحد دانشگاهی 10%

رئیس دانشگاه آزاد در پایان این بخشنامه اعلام کرد: «دانشجویانی که بیماری‌های خاص دارند، همچینین دانشجویان کمدرآمد و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز می‌توانند از تخفیف شهریه برخوردار شوند.»

درباره دانشجویانی که دارای بیماری‌های خاص (دیابت نوع اول ، سرطان ،ام اس و... ) هستند در بخشنامه عنوان شد: «به این دانشجویان بر حسب مقطع (کاردانی و کارشناسی 25% ، کارشناسی ارشد 15% و دکتری حرفه‌ای و تخصصی 10%) با ارائه مدارک و گواهی معتبر از سازمان‌ها و انجمن‌های مرتبط تخفیف در نظر گرفته می‌شود. همچنین جهت رعایت سقف 0.75 از کل شهریه در واحد دانشگاهی، میزان تخفیف مورد اشاره بنا بر نظر کمیته تخفیفات شهریه واحد قابل تعدیل است.»

همچنین به منظور فراهم آوردن تسهیلات برای تحصیل همگان، به دانشجویان کم درآمد و بی‌بضاعت که تمکن مالی جهت پرداخت کامل شهریه را ندارند و مستحق دریافت تخفیف هستند بنا به نظر کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی واحد و یا استان برای مقاطع کاردانی و کارشناسی تا سقف 20%، مقطع کارشناسی ارشد 15% و دکتری حرفه ای 10% تخفیف در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است دانشجویان دکتری تخصصی مشمول دریافت تخفیف این ماده نمی شوند.

بر اساس بخشنامه، به‌منظور کاهش نابرابریهای اجتماعی و محرومیت‌های دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور براساس تفاهم‌نامه‌های مشترک با سازمان‌های مذکور، درصدی مشخص به عنوان تخفیف شهریه برای این دسته از دانشجویان در نظر گرفته می‌شود که هر ساله بطور جداگانه ابلاغ می‌شود.

در پایان میرزاده در این بخشنامه اعلام کرد: «در صورتی که کمیته تخفیفات شهریه واحد و یا استان تشخیص دهد که دانشجو مستحق دریافت تخفیفی بیش از حد اختیارات خود است طی یک نامه با ذکر علت و مستندات آن پیشنهاد خود را برای اختصاص تخفیف بیشتر به کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی دانشگاه اعلام کند.»

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس