جزئیات تسهیلات بانک ملی به کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (94/10/21)

ایران کنفرانس

جزئیات تسهیلات بانک ملی به کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنامه پرداخت تسهیلات بانک ملی به کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر مرتضی احسانی معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات بانک ملی به کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در خصوص ابلاغ تفاهمنامه منعقده بین دانشگاه آزاد اسلامی و بانک ملی ایران و الحاقیه مورخ 1394/09/17 دستور العمل اجرایی بهره برداری از تسهیلات، شرایط و ضوابط مندرج در تفاهم نامه اعلام شد.

وی تاکید کرد: دانشگاه در مورد وام های کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان صرفا به عنوان معرف بوده و تعهدات لازم، جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی در چارچوب این بخشنامه توسط بانک عامل از متقاضیان اخذ می شود.

احسانی در خصوص جزئیات تسهیلات کارکنان و اعضای هیات علمی، گفت: کارکنان رسمی حداکثر تا مبلغ 400 میلیون ریال، کارکنان قراردادی حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال، اعضای هیات علمی تمام وقت حداکثر تا مبلغ 600 میلیون ریال و اعضای هیات علمی نیمه وقت حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: برای دریافت تسهیلات کارکنان ضمانت دو نفر از کارکنان رسمی یا اعضای هیات علمی دانشگاه الزامی، و برای دریافت تسهیلات اعضای هیات علمی نیز ضمانت دو نفر از اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه الزامی است.

وی با بیان اینکه واحدها و مراکز دانشگاهی باید حداکثر تا تاریخ 1394/10/30 نسبت به تحویل فرم های استعام وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و فرم درخواست تسهیلات بانکی اعضای هیات علمی واجد شرایط به اداره کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دنشجویان اقدام کنند؛ گفت: بدیهی است اولویت پرداخت تهسیلات به پرونده های واصله تا تاریخ مذکور است و سقف تسهیلات پرداختی متناسب با خالص دریافتی ماهانه محاسبه می شود بنابراین میزان بازپرداخت اقساط نباید از دو سوم حقوق و مزایای متقاضی بیشتر شود.

احسانی با بیان اینکه پرداخت و اعطای تسهیلات خرید مسکن اعتبارات داخلی دانشگاه، مختص کارکنان تمام وقت رسمی است، اظهار داشت: این موضوع و سایر تسهیلات اعطایی توسط بانک ها که در طول مدت تفاهم نامه ممکن است تصویب شود، هیچ گونه ارتباطی به موضوع این تفاهم نامه نداشته و کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه علاوه بر تسهیلات فوق می توانند از این دسته از تسهیلات نیز بهره مند شوند.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: اعضای هیات علمی که قبلا از این تسهیلات بانکی برای خرید یا ساخت مسکن استفاده کرده اند چنانچه 10 سال از تاریخ دریافت این تسهیلات گذشته و یا تسویه حساب کرده باشند می توانند از این تسهیلات بانکی (یک میلیارد ریالی) بهره مند شوند.

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات کارکنان و اعضای هیات علمی

وی در خصوص مدارک و مستندات مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات کارکنان و اعضای هیات علمی، گفت: تکمیل فرم استعلام حقوق و مزایا، گواهی کسر از حقوق، تکمیل فرم افتتاح حساب توسط وام گیرنده، تکمیل و امضاء قرارداد بانکی توسط وام گیرنده و ضامنین، کپی آخرین حکم کارگزینی وام گیرنده و ضامنین برابر اصل، کپی آخرین فیش حقوقی وام گیرنده و ضامنین برابر اصل، کپی شناسنامه وام گیرنده ( 2سری) برابر اصل، کپی کارن ملی وام گیرنده ( 2 سری) برابر اصل، کپی کارت ملی ضامنین (1 سری) برابر اصل، کپی شناسنامه ضامنین(1سری ) برابر اصل و پرداخت 200 هزار ریال توسط متقاضی جهت تشکیل پرونده (صدور کارت بانکی و باطل کردن تمبر و افتتاح حساب) مدارک لازم برای دریافت این تسهیلات است.

احسانی افزود: کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه برای دریافت فرم ها و مدارک و مستندات مربوط به افتتاح حساب، قرارداد بانکی و سایر فرم های مربوطه می توانند به سایت معاونت اداری و مالی بخش اخبار – حوزه معاونت اداری و مالی مراجعه کنند.

احسانی در ادامه در خصوص تسهیلات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، خاطر نشان کرد: دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه، بر اساس مفاد تفاهم نامه منعقده می توانند مطابق با سهمیه تعیین شده علاوه بر استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان واحد، از تسهیلات بانکی که به عنوان کمک هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان بوده و به حساب واحد دانشگاهی مربوطه واریز می شود بهره مند شوند.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه صرفا به عنوان معرف است کلیه مراحل تکمیل پرونده، افتتاح حساب و ارائه تضمین مربوطه باید توسط دانشجوی واجد شرایط انجام شود، گفت: دانشجویان مقطع دکتری حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال و دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر تا مبلغ 25 میلیون ریال می تواند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به محدودیت برای معرفی دانشجویان، هر دانشجو در طول تحصیل فقط یک بار می توانند از تسهیلات فوق استفاده کنند، اظهار داشت: دانشجویان ترم اول و دانشجویانی که در سال گذشته از محل تسهیلات اعطایی بانک ملی دانشگاه استفاده کرده اند، مشمول این بخشنامه نمی شوند.

جزئیات تسهیلات خرید، احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی

احسانی همچنین در ادامه در خصوص تسهیلات خرید، احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه، گفت: کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی که قصد استفاده از تسهیلات بانکی جهت خرید، احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی خود را دارند جهت دریافت تسهیلات بانکی می توانند اقدام کنند.

وی در خصوص مراحل لازم جهت اخذ تسهیلات واحدهای دانشگاهی، گفت: اخذ تاییدیه ریاست عالی دانشگاه، اقدام واحد دانشگاهی نسبت به اعلام نیاز و برآورد کل هزینه های پروژه و اخذ تاییدیه هیات امنای استانی، اقدام کمیسیون معاملات هیات امنای استانی با بررسی توان واحد یا مرکز در اجرا، بازپرداخت اقساط و تامین 30 درصد از هزینه های کل پروژه، اخذ مصوبه کمیسیون معاملات مربوطه، تایید توان بازپرداخت اقساط توسط اداره کل امور مالی دانشگاه، اخذ گواهی از بانک مبنی بر نداشتن اقساط معوقه، تامین 30 درصد از هزینه کل پروژه و داشتن حداقل 70 درصد مبلغ تسهیلات درخواستی در حساب جاری واحد، تعهد هیات امنا مبنی بر بازپرداحت اقساط، تایید هزینه اجرای پروژه بر اساس برآورد معاونت عمران سازمان مرکزی، تایید رئیس واحد مینی بر پرداخت اقساط، اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی رئیس واحد، تاییدیه مانده حساب بانکی و موجودی حساب جاری واحد در بانک ملی و سایر بانک ها به تاریخ روز، تشکیل پرونده تسهیلاتی، اخذ مصوبه بانکی و صدور تضمین نامه و معرفی نامه رئیس واحد جهت عقد قرارداد با بانک از اقدامات لازم واحدهای دانشگاهی برای دریافت این تسهیلات است.

معاون اداری و مالی دانشگاه با بیان اینکه در این بخشنامه بندی نیز مربوط به تسهیلات خرید تجهیزات است، گفت: کلیه واحدها و مراکزی که جهت بهره برداری از ساختمان های احداثی نیاز به تامین تحهیزات و دریافت تسهیلات بانکی دارند، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند که شرایط لازم برای پرداخت این تسهیلات در بخشنامه موجود است.

لازم به ذکر است، پیرو توافق با بانک ملی پرداخت وام ها در تمامی استان ها قابل انجام بوده و کارکنان و اعضای هیات علمی به سهولت می توانند وام های مورد نیاز را از استان محل اقامت خود دریافت کنند.

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

دهکده بومگردی دادا

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس