کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

آمار جذب هیئت علمی در ۷ فراخوان اخیر (97/11/25)

ایران کنفرانس

آمار جذب هیئت علمی در ۷ فراخوان اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جذب اعضای هئیت علمی وزارت علوم اعلام کرد: با توجه به آغاز زمان فراخوان­ بهمن ماه سال ۹۷، به منظور راهنمایی و انتخاب هر چه بهتر اولویت­ ها توسط متقاضیان جذب هیأت علمی، گزارشی از رده­ بندی دانشگاه­ها بر اساس تعداد متقاضی برای کسب هر کرسی دانشگاه در هفت فراخوان اخیر، توسط مرکز جذب اعضای هیأت علمی تهیه شده است.

در این گزارش، نتایج هفت فراخوان اخیر از شهریور۹۴ لغایت شهریور۹۷ بررسی شده و  همچنین این گزارش بر اساس تعداد افرادی است که تا پایان آبان ماه سال ۹۷ در دانشگاه­ ها جذب شده­ اند؛ قابل توجه است که در این گزارش صرفاً دانشگاه­ هایی بیان شده اند که در هفت فراخوان اخیر حداقل ۴ نفر جذب داشته­ اند.

با توجه به این گزارش متقاضیان با انتخاب دانشگاه­ های رده بالاتر و دانشگاه­ هایی که تعداد متقاضی کمتری برای هر کرسی خود دارند شانس جذب خود را افزایش می­ دهند. توصیه می­­ شود که متقاضیان پس از مطالعه دقیق این گزارش احتمال جذب خود را در دانشگاه­ ها بالاتر برده و اولویت­ های خود را با توجه به توانمندی­ های خود به بهترین شکل انتخاب کنند.

براساس آمار گزارش مذکور دانشگاه تهران  و سپس دانشگاه شهید بهشتی با ۸۶ و ۸۲ پذیرش عضو هیئت علمی در هفت فراخوان اخیر نسبت به دانشگاه های دیگر جذب بیشتری داشته اند همچنین براساس آمار موجود سایر دانشگاه های برتر نسبت به دانشگاه های دیگر تعداد بیشتری از متقاضیان را جذب کرده اند

رده

دانشگاه

تعداد متقاضی در هفت فراخوان اخیر

تعداد مجاز جذب در هفت فراخوان اخیر

تعداد جذب در هفت فراخوان اخیر

تعداد متقاضی برای هر کرسی

۱

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

۴۲

۲۸

۱۶

۳

۲

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع)

۶۶

۱۳

۹

۷

۳

دانشگاه غیردولتی - غیر انتفاعی شهاب دانش

۷۴

۴۷

۸

۹

۴

مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه

۵۶

۱۷

۶

۹

۵

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۴۹

۸

۵

۱۰

۶

دانشگاه هنر اصفهان

۵۷

۱۹

۶

۱۰

۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۹۰

۳۰

۸

۱۱

۸

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رایانه ای مجازی

۲۰۴

۲۹

۱۸

۱۱

۹

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۸۹

۲۸

۱۵

۱۳

۱۰

دانشگاه صنعتی ارومیه

۸۸

۲۲

۷

۱۳

۱۱

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۱۸۱

۳۰

۱۳

۱۴

۱۲

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۳۵

۲۳

۱۰

۱۴

۱۳

دانشگاه تبریز

۶۱

۱۶

۴

۱۵

۱۴

دانشگاه ولایت

۲۹۹

۵۰

۲۰

۱۵

۱۵

مجتمع آموزش عالی اسفراین

۱۹۴

۴۱

۱۳

۱۵

۱۶

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۱۲۸

۱۷

۸

۱۶

۱۷

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

۱۱۸

۱۵

۷

۱۷

۱۸

دانشگاه امام صادق (ع) (پردیس خواهران)

۹۹

۱۵

۶

۱۷

۱۹

دانشگاه صنعتی قوچان

۱۵۷

۴۷

۹

۱۷

۲۰

دانشگاه کوثر

۱۵۷

۴۰

۹

۱۷

۲۱

دانشگاه ولیعصر (عج)

۲۸۸

۵۵

۱۷

۱۷

۲۲

موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علوم شناختی

۸۳

۱۲

۵

۱۷

۲۳

پژوهشکده هواشناسی

۹۲

۲۶

۵

۱۸

۲۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

۲۳۱

۳۳

۱۲

۱۹

۲۵

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

۹۸

۲۵

۵

۲۰

۲۶

دانشگاه اراک

۱۰۵۲

۴۳

۵۳

۲۰

۲۷

دانشگاه صنعتی شاهرود

۸۱۰

۱۰۲

۴۱

۲۰

۲۸

مجتمع آموزش عالی بم

۷۸

۵۴

۴

۲۰

۲۹

جامعه المصطفی العالمیه

۳۸۵

۸۲

۱۸

۲۱

۳۰

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۵۲۹

۳۲

۲۴

۲۲

۳۱

دانشگاه امام صادق (ع)

۲۶۱

۵۷

۱۲

۲۲

۳۲

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ارم شیراز

۱۸۳

۴۶

۸

۲۳

۳۳

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی عطار

۹۰

۳۳

۴

۲۳

۳۴

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۹۶

۲۶

۴

۲۴

۳۵

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

۱۱۹

۴۳

۵

۲۴

۳۶

دانشگاه گرمسار

۱۵۸

۲۳

۶

۲۶

۳۷

دانشگاه تربت حیدریه

۳۰۱

۵۲

۱۱

۲۷

۳۸

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۱۵۷

۱۰۶

۴۳

۲۷

۳۹

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۹۱

۲۳

۷

۲۷

۴۰

دانشگاه نیشابور

۲۹۶

۶۳

۱۱

۲۷

۴۱

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

۱۹۹۹

۸۶

۷۳

۲۷

۴۲

دانشگاه جیرفت

۲۶۵

۲۹

۹

۲۹

۴۳

دانشگاه علم و فناوری مازندران

۳۱۵

۳۴

۱۱

۲۹

۴۴

دانشگاه بناب

۴۹۴

۳۷

۱۶

۳۱

۴۵

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

۱۸۵

۴۱

۶

۳۱

۴۶

موسسه آموزش عالی رسام

۲۱۸

۳۳

۷

۳۱

۴۷

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی طلوع مهر

۱۲۵

۳۳

۴

۳۱

۴۸

موسسه تحقیقات آب

۲۷۸

۲۴

۹

۳۱

۴۹

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۱۲۷

۵

۴

۳۲

۵۰

دانشگاه حکیم سبزواری

۲۹۱

۷۰

۹

۳۲

۵۱

دانشگاه صنعتی اراک

۶۰۴

۵۰

۱۹

۳۲

۵۲

دانشگاه مراغه

۵۴۰

۴۶

۱۷

۳۲

۵۳

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی توس

۲۸۶

۷۴

۹

۳۲

۵۴

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خاتم

۴۴۳

۶۳

۱۴

۳۲

۵۵

دانشگاه شیراز

۲۰۱۴

۹۳

۶۱

۳۳

۵۶

دانشگاه صنعتی شیراز

۲۹۵

۲۷

۹

۳۳

۵۷

دانشگاه تفرش

۳۷۱

۴۶

۱۱

۳۴

۵۸

دانشگاه گلستان

۴۴۶

۴۵

۱۳

۳۴

۵۹

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

۱۳۹

۴۰

۴

۳۵

۶۰

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

۱۷۶

۱۶

۵

۳۵

۶۱

دانشگاه قرآن و حدیث

۱۳۸

۲۴

۴

۳۵

۶۲

دانشگاه بین المللی اهل بیت

۲۱۴

۵۲

۶

۳۶

۶۳

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

۲۱۷

۲۰

۶

۳۶

۶۴

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۱۸۷

۱۱

۵

۳۷

۶۵

دانشگاه علامه طباطبایی

۱۱۹۹

۱۰۴

۳۲

۳۷

۶۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۸۳۱

۱۲۲

۵۰

۳۷

۶۷

دانشگاه محقق اردبیلی

۶۶۲

۶۶

۱۸

۳۷

۶۸

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد

۱۹۱

۳۱

۵

۳۸

۶۹

دانشگاه هنر

۹۱۵

۱۱۹

۲۴

۳۸

۷۰

دانشگاه فسا

۳۵۳

۴۸

۹

۳۹

۷۱

دانشگاه کردستان

۵۴۵

۸۲

۱۴

۳۹

۷۲

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

۴۷۸

۶۹

۱۲

۴۰

۷۳

دانشگاه زنجان

۵۶۱

۵۳

۱۴

۴۰

۷۴

پژوهشکده علوم انسانی

۲۰۴

۱۱

۵

۴۱

۷۵

دانشگاه اصفهان

۶۱۱

۸۵

۱۵

۴۱

۷۶

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیم طوس

۱۶۲

۶۳

۴

۴۱

۷۷

پژوهشگاه هوافضا

۵۰۰

۳۴

۱۲

۴۲

۷۸

دانشگاه بجنورد

۳۳۳

۵۶

۸

۴۲

۷۹

دانشگاه گیلان

۱۱۷۹

۹۶

۲۸

۴۲

۸۰

دانشگاه هرمزگان

۴۲۴

۷۹

۱۰

۴۲

۸۱

دانشگاه صنعتی سیرجان

۳۴۳

۵۷

۸

۴۳

۸۲

دانشگاه گنبد کاووس

۳۴۰

۶۱

۸

۴۳

۸۳

دانشگاه شهرکرد

۷۶۴

۷۱

۱۷

۴۵

۸۴

دانشگاه حضرت معصومه (س)

۶۷۵

۴۸

۱۴

۴۸

۸۵

دانشگاه ملایر

۶۷۷

۶۱

۱۴

۴۸

۸۶

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

۲۳۸

۱۰

۵

۴۸

۸۷

پژوهشگاه نیرو

۲۶۰۷

۲۰۹

۵۳

۴۹

۸۸

دانشگاه خلیج فارس

۷۲۹

۱۱۹

۱۵

۴۹

۸۹

مجتمع آموزش عالی لارستان

۲۹۵

۴۱

۶

۴۹

۹۰

دانشگاه ادیان و مذاهب (غیردولتی غیرانتفاعی)

۲۰۰

۴۴

۴

۵۰

۹۱

پژوهشگاه فضایی ایران

۱۰۶۶

۵۹

۲۱

۵۱

۹۲

پژوهشگاه میراث فرهنگی

۴۰۸

۳۸

۸

۵۱

۹۳

مجتمع آموزش عالی گناباد

۵۵۷

۶۱

۱۱

۵۱

۹۴

پژوهشکده بیمه

۲۵۹

۲۶

۵

۵۲

۹۵

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

۵۱۷

۳۸

۱۰

۵۲

۹۶

دانشگاه یزد

۱۳۹۷

۱۳۱

۲۷

۵۲

۹۷

دانشگاه الزهرا (س)

۱۵۷۹

۷۰

۲۸

۵۶

۹۸

دانشگاه میبد

۳۹۱

۴۳

۷

۵۶

۹۹

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۴۵۶

۱۲۹

۸

۵۷

۱۰۰

مجتمع آموزش عالی سراوان

۲۲۸

۵۸

۴

۵۷

۱۰۱

دانشگاه شهید بهشتی

۴۸۶۸

۱۵۱

۸۲

۵۹

۱۰۲

دانشگاه مازندران

۱۸۰۲

۱۲۳

۳۰

۶۰

۱۰۳

دانشگاه بیرجند

۶۲۳

۷۴

۱۰

۶۲

۱۰۴

دانشگاه دامغان

۸۱۱

۷۵

۱۳

۶۲

۱۰۵

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۹۹۳

۱۱۰

۳۲

۶۲

۱۰۶

جهاد دانشگاهی

۳۴۶۴

۳۸۱

۵۳

۶۵

۱۰۷

دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

۳۲۹

۲۹

۵

۶۶

۱۰۸

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

۳۳۲

۱۸

۵

۶۶

۱۰۹

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

۴۷۱

۳۰

۷

۶۷

۱۱۰

مرکز آموزش عالی شهرضا

۴۰۴

۳۸

۶

۶۷

۱۱۱

دانشگاه ارومیه

۸۱۴

۷۱

۱۲

۶۸

۱۱۲

دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۶۲۶

۱۶۱

۲۴

۶۸

۱۱۳

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۱۸۵۰

۷۲

۲۷

۶۹

۱۱۴

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

۲۷۷

۲۳

۴

۶۹

۱۱۵

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فروردین

۷۷۴

۵۸

۱۱

۷۰

۱۱۶

دانشگاه بوعلی سینا

۸۷۷

۷۹

۱۲

۷۳

۱۱۷

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

۲۹۸

۱۱

۴

۷۵

۱۱۸

دانشگاه صنعتی همدان

۳۱۷

۴۸

۴

۷۹

۱۱۹

دانشگاه تهران

۷۲۱۵

۳۴۴

۸۶

۸۴

۱۲۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۵۰۹

۱۳۷

۳۰

۸۴

۱۲۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۵۹۵

۱۱۸

۳۱

۸۴

۱۲۲

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی شمس گنبد

۵۸۸

۱۱۲

۷

۸۴

۱۲۳

دانشگاه سمنان

۱۱۲۰

۱۰۰

۱۳

۸۶

۱۲۴

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی دانش پژوهان

۴۳۳

۷۶

۵

۸۷

۱۲۵

دانشگاه فرهنگیان

۲۶۳۰

۳۳۹

۲۹

۹۱

۱۲۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۷۶۲

۱۹۲

۴۰

۹۴

۱۲۷

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

۱۲۷۱

۴۵

۱۳

۹۸

۱۲۸

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان

۵۶۰

۵۲

۵

۱۱۲

۱۲۹

دانشگاه اردکان

۵۶۶

۳۷

۵

۱۱۳

۱۳۰

دانشگاه لرستان

۴۷۳

۷۳

۴

۱۱۸

۱۳۱

دانشگاه تربیت مدرس

۳۳۸۱

۱۳۱

۲۸

۱۲۱

۱۳۲

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی عدالت

۸۸۶

۱۳۱

۷

۱۲۷

۱۳۳

دانشگاه صنعتی شریف

۳۱۶۴

۱۸۵

۲۴

۱۳۲

۱۳۴

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی الکترونیکی ایرانیان

۸۳۱

۷۶

۵

۱۶۶

۱۳۵

دانشگاه رازی

۱۰۶۹

۸۱

۶

۱۷۸

۱۳۶

دانشگاه خوارزمی

۲۶۲۰

۷۶

۱۳

۲۰۲

۱۳۷

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی آل طه

۲۳۱۴

۱۱۴

۸

۲۸۹

۱۳۸

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بنیان

۱۱۹۵

۱۸۳

۴

۲۹۹

۱۳۹

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بصیر آبیک

۱۲۱۰

۱۰۳

۴

۳۰۳

۱۴۰

دانشگاه شاهد

۱۲۲۵

۵۴

۴

۳۰۶

۱۴۱

دانشگاه فنی و حرفه ای

۴۰۱۱

۳۵۶

۷

۵۷۳

.

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس