کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

بهترین دانشگاههای دنیا در پزشکی و مهندسی/ رتبه ایرانیها در ۱۳رشته (97/12/8)

ایران کنفرانس

بهترین دانشگاههای دنیا در پزشکی و مهندسی/ رتبه ایرانیها در ۱۳رشته

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: رتبه بندی رشته های موضوعی سال ۲۰۱۹ کیواس اعلام و رتبه دانشگاه های ایران در ۱۳ رشته منتشر شد.

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج رتبه بندی رشته های موضوعی سال ۲۰۱۹ توسط کیو اس اعلام شد.  این رتبه بندی جامع ترین رتبه بندی رشته های موضوعی دانشگاه های جهان در نوع خود به شمار می رود.

وی افزود: در رتبه بندی حاضر، تعداد هزار و ۲۲۲ دانشگاه از ۷۸ کشور و در ۴۸ رشته موضوعی بررسی شده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: کیو اس برای رتبه بندی رشته های موضوعی از ۶ شاخص شهرت دانشگاه با وزن ۴۰ درصد، شهرت استخدام کنندگان با وزن ۱۰ درصد، نسبت استاد به دانشجو  با وزن ۲۰ درصد،  استناد به هر مقاله با وزن ۲۹درصد، نسبت اعضای هیات علمی بین المللی با وزن ۵ درصد و نسبت دانشجویان بین المللی با وزن ۵ درصد استفاده می کند.

مهراد عنوان کرد: کیو اس برای نیل به هدف های رتبه بندی از تعداد ۸۳ هزار عضو هیات علمی، ۴۲ هزار کارفرما، ۱۵۰ میلیون استناد از ۲۲ میلیون مقاله علمی استفاده کرده است.

وی تاکید کرد: براساس این رتبه بندی دانشگاه هاروارد در ۱۲ رشته موضوعی برتری خود را نسبت به سایر دانشگاه های جهان حفظ کرده و پس از آن، انستیتو فناوری ماساچوست در ۱۱ رشته موضوعی برترین دانشگاه جهان شناخته شده است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: رتبه سوم برترین دانشگاه های جهان به سویس تعلق دارد. عملکرد ETH زوریخ به این معنی است که تنها دانشگاه های آمریکا و انگلستان در اکثر رشته های موضوعی در بین ۱۰ دانشگاه برتر جهان قرار نگرفته اند.

مهراد گفت: ۱۰ کشور برتر بر حسب تعداد ۱۹ رشته موضوعی برتر شامل آمریکا با ۲۳۴ دانشگاه، انگلستان با ۱۳۷ دانشگاه، سویس با ۲۱ دانشگاه، استرالیا با ۱۸ دانشگاه، کانادا با ۱۵ دانشگاه، سنگاپور با ۱۴ دانشگاه، هلند با ۱۲ دانشگاه، ایتالیا با ۶ دانشگاه، چین(سرزمین اصلی) با ۴ دانشگاه و سوئد با ۴ دانشگاه است.

وی اضافه کرد: کیو اس رشته های موضوعی را ابتدا در ۵ حوزه کلی قرار داده و سپس رشته های موضوعی تخصصی را به تفکیک ۴۸ رشته ارائه کرده است.

بهترین های جهان در پزشکی و مهندسی

بنیانگذار پایگاه استنادی جهان اسلام تاکید کرد: براساس رتبه بندی موضوعی کیواس در حوزه مهندسی و فناوری انستیتو فناوری ماساچوست، استنفورد و ETH زوریخ رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

مهراد اظهار داشت: در حوزه علوم حیاتی و پزشکی دانشگاه های هاروارد، آکسفورد و کمبریج رتبه های اول تا سوم جهان را در اختیار دارند. همچنین در حوزه علوم طبیعی انستیتو فناوری ماساچوست، دانشگاه استنفورد و دانشگاه هاروارد در صدر جدول رتبه بندی قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: در حوزه هنر و علوم انسانی نیز سه دانشگاه نخست این رتبه بندی شامل آکسفورد، هاروارد و کمبریج است.

چهره ماندگار علمی کشور گفت: در حوزه علوم اجتماعی و مدیریت نیز دانشگاه هاروارد، مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن و دانشگاه استنفورد رتبه های اول تا سوم جهان را کسب کرده اند.

رتبه های ایران در پزشکی، مهندسی و علوم پایه

مهراد با اشاره به رتبه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی موضوعی کیواس افزود: در حوزه پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران با رتبه ۳۵۰-۳۰۱، علوم پزشکی تهران با رتبه ۴۵۰-۴۰۲ و علوم پزشکی شیراز با رتبه ۵۰۰-۴۵۱ قرار گرفته اند که این دانشگاه ها جز ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان هستند.

وی تاکید کرد: براساس این رتبه بندی در رشته ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۳۵۰-۳۰۱ و دانشگاه تهران رتبه ۳۵۰-۳۰۱ را از میان ۴۰۳ دانشگاه برتر جهان کسب کرده اند.

این چهره ماندگار علمی کشور خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی مکانیک،  هوا و فضا و مهندسی ساخت دانشگاه های شریف رتبه ۳۰۰-۲۵۱،  تهران رتبه ۳۰۰-۲۵۱، صنعتی امیرکبیر رتبه  ۳۵۰-۳۰۱، صنعتی اصفهان رتبه ۴۰۰-۳۵۱، دانشگاه شیراز رتبه ۴۰۰-۳۵۱ و علم و صنعت ایران رتبه ۴۵۰-۴۰۱ در بین ۵۰۲ دانشگاه برتر جهان کسب کرده اند.

مهراد گفت: دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۲۰۰-۱۵۱ در رشته آمار و تحقیق در عملیات در بین ۲۰۳ دانشگاه برتر جهان به دست آورده است. همچنین این دانشگاه در رشته فیزیک و نجوم نیز رتبه ۵۰۰-۴۵۱ در بین ۶۰۲ دانشگاه برتر جهان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در رشته علم مواد نیز دانشگاه های صنعتی شریف رتبه ۳۰۰-۲۵۱، تهران رتبه ۳۰۰-۲۵۱، صنعتی امیرکبیر رتبه ۴۰۰-۳۵۱، و علم و صنعت ایران رتبه ۴۰۰-۳۵۱ در بین ۴۰۰ دانشگاه برتر جهان را کسب کرده اند.

این چهره ماندگار علمی اظهار داشت: بر اساس این رتبه بندی در رشته مهندسی برق و الکترونیک نیز دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۳۰۰-۲۵۱، دانشگاه تهران رتبه ۳۰۰-۲۵۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۵۰۰-۴۵۱ و دانشگاه شیراز رتبه ۵۰۰-۴۵۱ را در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان به دست آورده اند.

مهراد تاکید کرد: در رشته علوم کامپیوتر نیز دانشگاه های صنعتی شریف رتبه ۳۵۰-۳۰۱، تهران رتبه ۵۰۰-۴۵۱ و صنعتی امیرکبیر رتبه ۶۰۰-۵۵۱ را از میان ۶۰۳ دانشگاه برتر جهان کسب کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۲۰۰-۱۵۱ رشته مهندسی عمران را از میان ۲۰۲ دانشگاه برتر جهان به خود اختصاص داده است.

چهره ماندگار علمی کشور گفت: در رشته شیمی دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۴۵۰-۴۰۱، دانشگاه تهران رتبه ۴۵۰-۴۰۱ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۶۰۹-۵۵۱ در بین ۶۰۱ دانشگاه برتر جهان را به دست آورده اند.

مهراد افزود: براساس این رتبه بندی در رشته کشاورزی و جنگلداری،  دانشگاه تهران رتبه ۲۵۹-۲۰۱ و دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۳۰۰-۲۵۱ را در بین ۳۰۲ دانشگاه برتر جهان کسب کرده اند.

وی اضافه کرد: در رشته داروسازی نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ۲۰۰-۱۵۱ در بین ۳۰۱دانشگاه برتر جهان را به خود اختصاص داده است.

چهره ماندگار علمی کشور گفت: دانشگاه های کشور در سایر رشته های موضوعی این رتبه بندی شامل حسابداری و امور مالی، آناتومی و فیزیولوژی، بازرگانی و مدیریت، مهندسی شیمی، مردم شناسی، تاریخ، معماری، باستان شناسی، مردم شناسی، ارتباطات و رسانه ها، دندانپزشکی، هنر و طراحی، زیست شناسی، اقتصاد و اقتصاد سنجی، مطالعات توسعه آموزش، زبان و ادبیات انگلیسی، جغرافیا، حقوق، تاریخ، کتابداری و مدیریت اطلاعات، زبانشناسی، مهندسی معدن، پرستاری، زبان های مدرن، علوم سیاسی و مطالعات بین الملل، روانشناسی، جامعه‌شناسی، تربیت بدنی، الهیات، دامپزشکی، روزنامه نگاری،   علوم محیط زیست و علوم زمین فاقد رتبه در بین گروه های اموزشی دانشگاه های برتر جهان بوده اند.

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

 

logo-samandehi

1390-1403© : ایران کنفرانس