کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

دستور العمل اعطای وام دانشجویان دکتری ابلاغ شد (93/8/6)

ایران کنفرانس

دستور العمل اعطای وام دانشجویان دکتری ابلاغ شد

با تایید سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دستور العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی طی بخشنامه 11/141935 مورخ 1393/8/4 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به دانشگاهها ابلاغ شد .

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، بر اساس این دستورالعمل این وام صرفا به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاههای دولتی و پس از گذراندن امتحان جامع و از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود و باز پرداخت آن نیز ظرف مدت سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام می شود.

متن کامل این دستور العمل به شرح ذیل است:

دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی

مقدمه: با عنایت به ضرورت حمایت از دوره های دکتری، کاهش دغدغه دانشجویان، ارتقاء بهره‌وری، بالابردن سطح کیفی تحصیل، بهره‌برداری بهتر از ظرفیت علمی نسل جوان به معاضدت با این دوره ها و افزایش انگیزه در جامعه دانشجوئی؛ این دستورالعمل تنظیم و بر اساس آن و متناسب با اعتبارات تخصیص یافته، وام ویژه به دانشجویان دکتریِ شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های کشور اختصاص می یابد.

ماده 1- کلیات

1. این وام منحصراً، به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاههای دولتی، تعلق می‌گیرد.

2. فهرست تأیید شده متقاضیان سالانه در دو نوبت (مهر و اردیبهشت) از طریق دانشگاه ها به صندوق رفاه ارسال می شود.

3. دانشجویان بعد از گذراندن امتحان جامع، می توانند برای استفاده از وام، اقدام نمایند.

4. متقاضیان در هر دانشگاه بر اساس امتیازات کسب شده از فرمهای پیوست الف و ب رتبه بندی می گردند. امتیازات کسب شده مبنای انتخاب دانشجویان واجد شرایط خواهد بود.

5. دانشجویان مشمول این دستورالعمل فقط در یک رشته و برای یک دوره تحصیل می توانند از این وام استفاده نمایند.

6. نظارت و تأئید مراحل پرداخت؛ بر اساس مستندات مورد تأئید دانشگاه محل تحصیل متقاضی صورت می پذیرد.

7. دریافت‌کننده وام پس از فراغت از تحصیل هیچ تعهدی بجز بازپرداخت وام، در برابر وزارت یا دانشگاه نخواهد داشت.

8. وزارت پس از فراغت از تحصیل دانشجو، در ازاء پرداخت وام هیچ تعهد استخدامی و یا اداری برای دریافت کننده وام نداشته و در مورد جایابی دانش آموختگان طبق ضوابط مستقل خود عمل خواهد شد.

9. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در داخل دانشگاهها بر عهده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می باشد.

10. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح کشور بر عهده معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.

 

ماده 2- دانشجویانی که واجد شرایط هستند

1. مراحل آزمون جامع و دفاع از پیشنهاده طرح رساله دکتری را با موفقیت گذرانده باشند.

2. حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه با تایید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه احراز شده باشد.

3. موضوع رساله در راستای اولویتها و سیاستهای اسناد بالادستی باشد.

تبصره1: متقاضیان، در طی فرصت تحقیقاتی خارج از کشور و با تأئید استاد راهنما و معاون پژوهشی مشروط بر اینکه کل دوره استفاده از وام، از سرجمع 24 ماه تجاوز ننماید، مشمول دریافت وام خواهند شد.

تبصره2: استاد راهنما می تواند در صورت عدم رضایت از پیشرفت کار دانشجو، درخواست لغو اعطای وام را بنماید.

 

ماده3- دانشجویانی که فاقد شرایط هستند

1. دریافت‌کنندگان پژوهانه و یا افرادی که بدهیِ معوقه به صندوق رفاه دارند.

2. دانشجویان نوبت دوم، بورسیه، انتقالی و نیز دانشجویان پردیس‌های بین المللی

3. مربیان، مستمری بگیران دستگاهها و سازمانها (اعم از دولتی یا خصوصی)

4- افرادِ تحت پوشش نهادهائی نظیر بنیادملی نخبگان، صندوق حمایت از پ‍ژوهشگران و ....

 

ماده 4- نحوه ارزیابی

درخواست متقاضیان براساس سابقه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و موضوع رساله، امتیاز بندی و تعیین اولویت می‌شوند:

 

1 - آموزشی

سابقه آموزشی دانشجو برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (بر اساس معدل کل مقطع) و برای دوره دکتری (بر اساس معدل کل دروس گذرانده شده، امتحان جامع و دفاع از پروپوزال) می باشد.

 

2 - پژوهشی

1. مقالات با نمایه معتبر بین المللی

2. مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی پژوهشی و علمی ترویجی)

3. مقالات ارائه شده در کنفرانس ها یا همایش های معتبر علمی

4. تالیف، ترجمه کتاب و یا اثر ماندگار در زمینه رشته تخصصی دانشجو

5. طرح‌های پژوهشی خاتمه¬یافته و یا دارای نقش موثر در طرح‌های ملی

6. ثبت اختراع مورد تأئید مراجع علمی کشور

تبصره1: کلیه فعالیت‌های پژوهشی موضوع این بند باید مرتبط با رشته متقاضی باشد، در غیر اینصورت مشمول امتیاز نخواهد شد.

 

ماده 5- امور مالی

الف) نحوه و میزان پرداخت

1. اعتبار موضوع این دستور العمل از محل ردیف‌های متمرکز صندوق رفاه دانشجویان و کمکهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ... تأمین خواهد شد.

2. مبلغ وام، پس از طی مراحل بررسی و تأئید، به صورت مستقیم در وجه دانشجو پرداخت می‌شود.

3. متقاضی پس از تأئید تخصیص وام، باید نسبت به انجام مراحل قانونی و سپردن تعهد قانونی مطابق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان اقدام نماید.

تبصره 1: به منظور تضمین بازپرداخت اصل وام پرداختی ویژه دانشجویان دکتری، متقاضیان موظف به سپردن سند تعهد محضری با دو ضامن طبق ضوابط موجود در صندوق رفاه دانشجویان می باشند.

4. متقاضی موظف است هر شش ماه یکبار وضعیت پیشرفت تحصیلی خود را که مورد تأئید دانشگاه مربوطه باشد، گزارش نماید.

5. آغاز تخصیص وام، پس از دفاع موفق از پیشنهاده طرح رساله می باشد.

6. چنانچه دفاع نهائی، زود هنگام انجام پذیرد، بقیه مبلغ (تا سقف24ماه) به دانشجو پرداخت می‌گردد.

7. چنانچه دفاع نهایی، بعد از پایان نیمسال هشتم صورت گیرد، مؤسسه موظف است از ادامه پرداخت وام به دانشجو جلوگیری نماید.

8. چنانچه دانشجو در میانه راه انصراف از تحصیل دهد و یا استاد راهنمای وی و یا مراجع ذیربط دانشگاه، ضعف علمی و یا عدم پیشرفت کافی و مناسب دانشجو را گزارش نمایند، وضعیت تحصیل دانشجو در شرائط خاتمه ناتمام قرار گرفته و ادامه اعطاء وام (موضوع این دستورالعمل) متوقف می شود.

9. پرداخت وام فقط برای دوره پژوهشی(حداکثر 24 ماه) و به یکی از دو شیوه زیر می باشد:

الف: مبلغ 5/000/000ریال به ازای هر ماه برای تمام دانشجویان واجد شرایط این دستورالعمل

ب: مبلغ 6/000/000 ریال به ازای هر ماه برای دانشجویانی که علاوه بر احراز شرایط این دستورالعمل موضوع رساله آنها دارای شرایط زیر باشد:

• کاربردی و تقاضا محور باشد (به تأیید دفتر پژوهش های کاربردی معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه محل تحصیل رسیده باشد)

• مورد تأیید موسسه متقاضی/کارفرما باشد (قرارداد اجرای رساله و یا اجرای آن در قالب طرح پژوهشی بین موسسه متقاضی و دانشجو بسته شود).

تبصره 2: میزان وام (موضوع بند 9 فوق) قبل از آغاز هر سال تحصیلی به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری وزارت و تصمیم هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3:وام مذکور در این دستورالعمل بصورت هر سه ماه یکبار پرداخت می شود.

ب)نحوه و میزان بازپرداخت

1- بهره‌مندان از این وام ملزم می‌باشند حسب وضعیت تحصیلی (فراغت، انصراف، ترک و یا اخراج از تحصیل) طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت و تسویه حساب وام‌های دریافتی اقدام نمایند.

2- بازپرداخت وام یادشده ظرف مدت 3 سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام خواهد شد.

3- شروع اقساط برای دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانده یا معاف گردیده‌اند، 9 ماه و مشمولین خدمت نظام وظیفه 9 ماه پس از پایان خدمت نظام وظیفه عمومی می‌باشد. درصورت عدم بازپرداخت درموعد مقرر ، جریمه دیرکرد تعلق خواهد گرفت.

4- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظفند به محض ترک یا فراغت از تحصیل دانشجو، قبل از صدور هرگونه معرفی نامه، فهرست اسامی آنان را به منظور تعیین وضعیت بازپرداخت دیون به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نمایند.

5- آن دسته از دانشجویان بهره مند از مزایای این وام که ازاعزام به خدمت نظام وظیفه استنکاف ورزیده و یا دارای تاخیر غیر قانونی در اعزام هستند، موظفند حداکثر ظرف 9 ماه پس از فراغت از تحصیل نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند، در غیراینصورت مشمول جریمه دیرکرد صندوق خواهند شد.

6- دانشگاه موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام نمایند.

7- دانشگاه موظف است تا تسویه حساب کامل دانش آموختگان بهره‌مند از وام صندوق رفاه دانشجویان، از تحویل دانشنامه تحصیلی خودداری نماید.

8- تحویل ریز نمرات و مدارک به دانشجوی استفاده کننده از این تسهیلات منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

9- میزان بدهی دانشجو بابت وام فوق با سایر بدهی ها جمع ویکجا دفترچه اقساط صادر می شود.

تبصره 1 : در صورت بدهکار بودن دانشجو در مقاطع قبل، دفترچه اقساط بر اساس مبلغ بدهی محاسبه و به سرجمع بدهی با شرایط خاص مندرج در این دستورالعمل افزوده خواهد شد.

10- در صورت تعویق در بازپرداخت اقساط مبلغی به اصل بدهی اضافه و دریافت خوادهدشد.

11- میزان جریمه ﺗﺄخیر به ازاء مدت تعویق، طبق محاسبه زیر بر مبنای نرخ 12درصد به میزان قسط معوق اضافه می گردد.

(مدت تعویق) ×12×(میزان قسط معوق) = میزان کارمزد ﺗﺄخیر

36000

تبصره2: مدت تعویق عبارت است از روزهای سپری شده از زمان مقرر برای پرداخت هر قسط از بدهی، تازمان محاسبه.

12 – بهره مندان از وام مذکور، در صورت اعلام فوت یا از کار افتادگی حسب مورد از سوی مراجع ذیصلاح، از کلیه دیون خود به صندوق معاف می‌شوند.

این دستورالعمل در 5 ماده، 8 تبصره و 2 پیوست (الف و ب ) تنظیم و به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ به کلیه دانشگاه ها لازم الاجرا است. هر گونه مورد پیش بینی نشده در این دستورالعمل تابع سایر ضوابط موضوعه مصوب در صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس